Tuomiokapitulin istunto on hallintoelin, joka yhdessä piispan kanssa vastaa hiippakunnan hallinnosta, toiminnasta ja taloudesta sekä tukee ja valvoo alueensa seurakuntaelämää.

Se hoitaa papiston henkilöstöasioita ja valvoo heidän ja seurakunnan muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävien hoitoa ja elämää.

Tuomiokapitulin jäsenet

Piispa Teemu Laajasalo (s. 1974)
Vihitty papiksi 1997, TM 1997, KT 2001
Tuomiokapitulin puheenjohtaja

Tuomiorovasti Marja Heltelä
(09) 2340 6110
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra 2018 -
Tuomiokapitulin varapuheenjohtaja

Johtaja Sami Ojala
hiippakuntavaltuuston valitsema maallikkojäsen

Pappisasessori Tiina Ahonen (s. 1963)
Puhelin 050 4671 238
Vuosaaren seurakunnan seurakuntapastori 2011-
Vihitty papiksi 2005, TT 2003
Tuomiokapitulin pappisasessori 1.3.2016 - 28.2.2019

Pappisasessori Hannu Pöntinen (s. 1960)
Puhelin 050 310 7577
Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra 2011-
Vihitty papiksi 1988
Tuomiokapitulin pappisasessori 1.1.2018-31.12.2020

Lakimiesasessori, VT Ritva Saario 
Lakimiesasessori 2008-
Puhelin 040 728 4672

Hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen
Vihitty papiksi 16.11.1986
Puhelin 040 503 5876

Läsnä

Tuomiokapitulin istunnoissa yllä mainitut seitsemän jäsentä käyttävät päätösvaltaa. Lisäksi istunnoissa on läsnäolo- ja puheoikeus hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla. Puheenjohtajan ollessa estynyt kutsutaan sijaan hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja.

Esittelijöinä toimivat tuomiokapitulin viranhaltijat, joista yleensä esittelijöinä toimivat piispa, pappisasessorit, lakimiesasessori, hiippakuntadekaani ja notaari. Pöytäkirjaa pitää notaari.

 • Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, toimittaja Johanna Korhonen
 • Hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja, oik. yo. Wiking Vuori
 • Notaari Aappo Laitinen
  Puhelin 040 8252 596.

Varajäsenet

Hiippakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen maallikkojäsenelle kaksi varajäsentä kutsumisjärjestyksessä. Nykyinen toimikausi on 30.4.2020 saakka

Maallikkovarajäsenet:

 • neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro
 • kv-asiantuntija Tarja Kantola

Tuomiokapituli määrää viideksi vuodeksi kerrallaan varajäseniksi viisi kokenutta pappia ja kaksi lakimiesasessorin kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä. Pappisjäsenen tai lakimiesasessorin esteen tai esteellisyyden sattuessa tilalle kutsutaan vastaava apujäsen tuomiokapitulin vahvistamassa kutsumisjärjestyksessä. 

Lakimiesvarajäsenet:

 • OTK, pastori Nina Rajamäki
 • OTL Lauri Kopponen

Pappisvarajäsenet:

 • Korson seurakunnan kirkkoherra, rovasti Pirkko Yrjölä
 • Porvoon suomalaisen seurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Heikki Hakamies
 • Kannelmäen seurakunnan kirkkoherra, rovasti Sakari Enrold
 • Herttoniemen seurakunnan kirkkoherra, rovasti Markku Rautiainen
 • Haagan seurakunnan kirkkoherra, pastori Marja Heltelä.