Lääninrovastin tehtävät rovastikunnassa (KJ 19:8)

  1. edistää kirkon tehtävän toteutumista;
  2. valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti sekä kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan;
  3. asettaa rovastikunnallisia yhteistyöelimiä ja muutoinkin edistää seurakuntien yhteistyötä sekä johtaa rovastikunnallista toimintaa; sekä
  4. huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka lääninrovastille on säädetty tai määrätty taikka jotka piispa tai tuomiokapituli on hänelle antanut.

Lääninrovastit

Lääninrovastit ovat hiippakunnan papistossa piispan keskeisiä työtovereita. He toimivat piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa.

Tuomiokapituli nimittää lääninrovastin neljäksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista.

Helsingin hiippakunnan rovastikunnat ja lääninrovastit ovat:

 

Tuomiorovastikunta: Helsingin tuomiokirkkosrk , Kallion srk, Lauttasaaren srk, Paavalin srk, Töölön srk.
Lääninrovasti Juha Rintamäki, Lauttasaaren seurakunta
Puhelin 2340 4310
Postiosoite: Myllykallionrinne 1 F, 00200 Helsinki

Huopalahden rovastikunta: Haagan srk, Kannelmäen srk, Meilahden srk, Munkkiniemen srk,  Pitäjänmäen srk.
Lääninrovasti Sakari Enrold, Kannelmäen seurakunta
Puhelin 2340 3810, fax 2340 3801
Postiosoite: Vanhaistentie 6, 00420 Helsinki

Malmin rovastikunta: Malmin srk, Oulunkylän srk, Pakilan srk.
Lääninrovasti Ulla Kosonen, Oulunkylän seurakunta
Puhelin 050 3804 097
Postiosoite: Kunnantie 1, 00700 Helsinki

Vartiokylän rovastikunta: Vartiokylän srk, Herttoniemen srk, Roihuvuoren srk, Vuosaaren srk ja Helsingin Mikaelin srk.
Lääninrovasti Jukka Pakarinen, Vartiokylän seurakunta
Puhelin 2340 6410 fax 2340 6401
Postiosoite: Turunlinnantie 3, 00900 Helsinki

Vantaan rovastikunta: Tikkurilan srk, Hakunilan srk, Rekolan srk, Vantaankosken srk, Hämeenkylän srk, Korson srk.
Lääninrovasti Jukka Nevala, Hämeenkylän seurakunta
Puhelin: (09) 8306450, fax (09) 830 6451
Postiosoite: Auratie 3, 01630 Vantaa

Porvoon rovastikunta: Porvoon suomalainen srk, Myrskylän srk, Askolan srk, Pukkilan srk, Pornaisten srk, Sipoon suomalainen srk, Lapinjärven suomalainen srk, Loviisan suomalainen srk ja Ruotsinpyhtään srk.
Lääninrovasti Juha Ilonen, Sipoon suomalainen seurakunta
Puhelin  050 545 5886,
Postiosoite: Iso Kylätie 1, 04130 SIPOO