Aikataulu

 28.2.2017Ilmoitukset 
maallikkovalitsijoista 
tuomiokapitulille
15.3.2017 Ehdokasasettelu alkaa
15.5.2017Ehdokasasettelu päättyy
24.5.2017Vaalipaneeli, Helsinki
31.5.2017Vaalipaneeli, Vantaa
7.6.2017Vaalipaneeli, Porvoo
16.8.2017Ensimmäinen vaalipäivä klo 13.00
25.8.2017Vaalipaneeli, Helsinki
1.9.2017Toinen vaalipäivä klo 13.00
1.11.2017Uusi piispa aloittaa virassa.
12.11.2017Piispan virkaan vihkiminen Helsingin tuomiokirkossa

 

Piispan vaali - ajankohtaista

Jaana Hallamaa ehdolle Helsingin piispan vaaliin

Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori, TT, Jaana Hallamaa (s. 1958) on asetettu ehdokkaaksi Helsingin hiippakunnan piispanvaaliin. Valitsijayhdistys jätti vaaliasiakirjat tuomiokapituliin 24.3.2017.

Jaana Hallamaa vihittiin papiksi vuonna 1993. Hänen työuransa on käsittänyt useita yliopistotehtäviä. Teologisen tiedekunnan sosiaalietiikan professorina Hallamaa on toiminut vuodesta 2002. Hallamaa on myös kirkolliskokousedustaja.

Jaana Hallamaan valitsijayhdistyksen asiamies Elina Hellqvist, puh. 040 688 1478.

Jaana Hallamaan kotisivu: www.jaanahallamaa.fi/ https://www.facebook.com/jaanahallamaahelsinginpiispaksi/

Teemu Laajasalo ehdolle Helsingin piispan vaaliin

Helsingin Kallion seurakunnan kirkkoherra, KT, TM Teemu Laajasalo (s. 1974), on asetettu ehdokkaaksi Helsingin hiippakunnan piispanvaaliin. Valitsijayhdistys jätti vaaliasiakirjat tuomiokapituliin 15.3.2017.

Teemu Laajasalo vihittiin papiksi vuonna 1997. Kallion seurakunnan kirkkoherrana hän on toiminut vuodesta 2013. Virkansa ohella hän toimii myös Helsingin seurakuntayhtymän johtajana. Laajasalon uraan kuuluu muun muassa tutkijan töitä, Agricolaliikkeen johtotehtävä sekä tv- ja radiotöitä.

Lisätietoja:

Teemu Laajasalon valitsijayhdistyksen asiamies Pirkko Yrjölä, puh. 050 369 3527  

Teemu Laajasalon kotisivu: www.teemulaajasalo.fiFacebook: Teemu piispaksi

Yleistä piispan vaalista

 

Helsingin hiippakunnan piispanvaihdokseen liittyvä aikataulu on vahvistunut. Uusi piispa vihitään virkaansa 12.11.2017. Piispa Irja Askola on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle lokakuun viimeisenä päivänä 2017.

 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen mukaan Helsingin piispan vaalin ensimmäinen kierros käydään keskiviikkona 16.8.2017.

Jos yksikään ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, vaalin toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä perjantaina 1.9.2017.

Ehdokasasettelu alkaa 15.3.2017 ja päättyy 15.5.2017. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä. Ehdokkaan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi.

Piispanvaalissa äänioikeutetuista puolet on pappeja ja puolet maallikoita. Helsingin hiippakunnassa on yhteensä 893 äänioikeutettua pappia ja lehtoria. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla. Vuoden 2017 piispanvaaleissa äänestäjiä on näin ollen yhteensä 1786.

Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot valitsevat loput 870 äänioikeutettua suhteessa seurakuntien jäsenmääriin. Ilmoitukset valituista annetaan tuomiokapitulille 28.2.2017 mennessä.

Tuomiokapituli järjestää ehdokkaille vaalipaneeleita.

Lisätietoja vaaleista antaa lakimiesasessori Ritva Saario, 040 728 4672, ritva.saario@evl.fi.

Ajankohtaisia asiakirjoja

Tuntematon tiedostomuotoinfokirje maallikoille.docx (38 kB)