Rukous oman hiippakunnan puolesta

Pyhä kolmiyhteinen Jumala, rakas taivaallinen Isä.

Sinä loit hyvyydessäsi maailman ja annoit meille elämän lahjan. Sinä lähetit armossasi meille Poikasi Jeesuksen Kristuksen ja perustit hänessä kirkkosi maan päälle. Sinä vuodatit rakkaudessasi Pyhän Hengen ja varustit kirkkosi pelastavilla lahjoillasi.

Me rukoilemme sinua kotiseurakuntamme puolesta. Siunaa seurakuntamme luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Kiitos kotikirkosta, yhteisestä jumalanpalveluksesta ja seurakuntamme kaikesta toiminnasta.

Rukoilemme sinua oman hiippakuntamme. Siunaa tuomiokapitulin jäseniä ja työntekijöitä. Kiitos niistä nuorista, jotka hiippakunnassamme valmistautuvat kirkon työhön.

Rukoilemme seurakuntamme ja hiippakuntamme kaikkien luottamushenkilöiden puolesta. Auta heitä kantamaan vastuuta ja käyttämään valtaa yhteiseksi hyväksi. Kiitos siitä, että he antavat aikaansa ja tuovat kokemustaan hiippakuntamme työhön.

Rukoilemme sinua hiippakuntamme lähetystyön ja ulkomaanavun puolesta. Siunaa seurakuntiemme nimikkolähettejä ja kansainvälisen diakonian kohteita. Kiitos lupauksestasi, että olet tässä työssä kanssamme joka päivä.

Rukoilemme sinua kaikkien kirkkojen ja niiden paimenten puolesta. Kiitos niistä muiden kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen seurakunnista, jotka elävät omien seurakuntiemme rinnalla. Anna kristittyjen yhteyden ja keskinäisen tuntemisen kasvaa välillämme.

Anna meille viisautta ymmärtää, mikä on tärkeätä. Anna herkkyyttä nähdä, kuka tarvitsee tukea. Anna voimia työhön, kun meitä kutsutaan. Anna kaikille hiippakuntamme palvelijoille uskoa ja rakkautta, kutsumusta ja kärsivällisyyttä.

Jätämme itsemme, kotiseurakuntamme ja koko hiippakuntamme sinun haltuusi.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.