Sydämen puhetta

Piispa Eero Huovisen kirja Sydämen puhetta (WSOY) on tarkoitettu elämän tarkoitusta mietiskelevälle lukijalle. Samalla se on Huovisen paimenkirja omalle hiippakunnalle, sen seurakunnille ja työntekijöille.

Eero Huovinen on toiminut Helsingin hiippakunnan piispana vuodesta 1991. Piispoilla on ollut tapana viranhoitonsa alkuvaiheessa kirjoittaa hiippakunnalleen paimenkirja, jossa uusi piispa pohtii kirkon elämän haasteita ja osoittaa suuntaa tulevaisuudelle.

Huovinen toimi aiemmin Helsingin yliopistossa dogmatiikan eli kristillisen uskonopin professorina. Kirjan esipuheessa hän sanoo kirjoittaneensa tiedemiehenä "pään puhetta", johdonmukaiseen tieteelliseen perusteluun pyrkivää tekstiä. Piispana hän haluaa kirjoittaa "sydämen puhetta".

Kirjassa pohditaan ihmisenä elämisen arvoitusta ja sen kipukohtia. Sydän on kristillisen perinteen mukaan ihmisen hengellisen elämän keskus. Sydän on vertauskuvallisesti se paikka, jolla ihminen rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiään.

"Sydämen puheessa" on lyhyitä kirjoituksia, joissa pohditaan ihmisen elämän ja kristillisen uskon ydinkysymyksiä. Huovinen käsittelee hyvää elämää, avioliittoa, pahuutta, vastuuta, oikeudenmukaisuutta, kärsimystä, ihmisen työtä ja tulevaisuutta. Kristillisestä uskosta nousevat esiin muun muassa Raamattu, synti, kaste, kirkon olemus, kirkollinen vallankäyttö ja kuoleman jälkeinen elämä. Mukana on huomiota herättänyt tutkielma Martti Lutherin Saatana-tulkinnoista, josta Huovinen on tehnyt radio-ohjelman yhdessä Hannu Taanilan kanssa.

Piispa Huovinen haluaa puhua ääneen sekä ihmisen elämän vaikeuksista että kristillisen uskon ongelmakohdista. Kirjaan sisältyy myös niitä "sydämen puheita", jotka vaikuttivat hänen valintaansa vuoden puhujaksi 1995.