Aarre Lauha

Helsingin hiippakunnan toinen piispa oli Aarre Lauha. Hän toimi piispana vuosina 1964 -1972.

Aarre Lauha syntyi 1.4.1907. Hän suoritti sacr. min. kandidaatin tutkinnon vuonna 1929 ja hänet vihittiin papiksi Viipurissa 1929. Teologian tohtoriksi Lauha väitteli 1940 aiheenaan Israelin profeettojen historiakäsitys. Ennen toimimistaan Helsingin piispana Lauha työskenteli Helsingin yliopistolla Raamatun alkukielten professorina ja Vanhan testamentin eksegetiikan professorina. Kotimaa-lehden päätoimittajana Lauha toimi vuosina 1958 – 1964. Lauha jäi eläkkeelle piispan tehtävästä vuonna 1972. Piispa Lauha kuoli 3.5.1988.