Työnohjauksen pelisäännöt

Helsingin hiippakunnassa noudatetaan seuraavia työnohjauksen pelisääntöjä

- seurakuntavirassa olevan, kirkon työnohjaajakoulutuksen käyneen tai kirkon työnohjaajaksi muutoin hyväksytyn työntekijän tulisi voida tehdä työnohjausta osana omaa työtään kuitenkin siten, että samanaikaisesti voi olla menossa korkeintaan kolme yksilö- tai ryhmätyönohjausta

o rajaus 1-3 työnohjausta samanaikaisesti koskee siis seurakuntaviroissa olevia työntekijöitä. Erityisviroissa kuten perheneuvojilla ja sairaalapapeilla työhön voi luonnollisesti sisältyä merkittävästi enemmän työnohjausta (ja ohjausta voidaan antaa mm. sairaalahenkilökunnalle) riippuen siitä, mitä kussakin tapauksessa on työnantajan kanssa sovittu.

- em. työnohjauksesta ei voi periä maksua, koska se tehdään osana omaa työtä

- työnohjaaja, joka on saanut Kirkon maksaman työnohjaajakoulutuksen ja on edelleen kirkon virassa, ei voi ottaa maksua seurakunnan työntekijälle antamastaan
työnohjauksesta tai koulutusohjauksesta ts. maksullista työnohjausta ei voi antaa omalla ajalla kirkon työntekijöille, vaikka olisi sivutoimilupa työnohjauksen tekemiseen

- työnohjaaja, joka on saanut Kirkon maksaman työnohjaajakoulutuksen ja
on edelleen kirkon virassa, voi antaa kirkon/seurakuntien ulkopuoliselle henkilöstölle maksullista työnohjausta, mikäli tämä tapahtuu omalla ajalla ja työnohjaajalla on sivutoimilupa

- työnohjaaja, joka on kirkon virassa, mutta joka on hankkinut työnohjaajan pätevyyden omalla tai jonkun muun kuin kirkollisen työnantajan kustannuksella, voi antaa kirkon työntekijöille maksullista työnohjausta vain, mikäli tämä tapahtuu omalla ajalla ja työnohjaajalla on sivutoimilupa

Hyväksytty Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa 8.3.2006