Ohjeet työnohjauksen antamisesta

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on 8.3.2006 antanut alla olevat ohjeet työnohjauksen antamisesta.

  • seurakuntavirassa oleva työnohjauskoulutuksen saanut työntekijän tulisi voida tehdä työnohjausta osana omaa työtään kuitenkin siten, että samanaikaisesti voi olla menossa korkeintaan kolme yksilö- tai ryhmätyönohjausta,
  • työnohjaaja, joka on saanut Kirkon maksaman työnohjaajakoulutuksen ja on edelleen kirkon virassa, ei voi ottaa maksua seurakunnan työntekijälle antamastaan työnohjauksesta tai koulutusohjauksesta,
  • työnohjaaja, joka on saanut Kirkon maksaman työnohjaajakoulutuksen ja on edelleen kirkon virassa, voi antaa kirkon/seurakuntien ulkopuoliselle henkilöstölle maksullista työnohjausta, mikäli tämä tapahtuu omalla ajalla ja työnohjaajalla on sivutoimilupa.