Työnohjaus ja työyhteisöjen kehittäminen

Mitä työnohjaus on?

 • oman työn tarkastelua koulutetun työnohjaajan avulla
 • keskeinen menetelmä on keskustelu, osa ohjaajista käyttää myös toiminnallisia menetelmiä
 • voi tapahtua joko henkilökohtaisesti tai pienessä ryhmässä
 • työtehtävien, työyhteisön ja erilaisiin toimintatapoihin liittyvien kokemuksien,
 • kysymyksien, tunteiden, asenteiden ja kehittämistarpeiden tutkimista.
 • mahdollisuus purkaa askarruttavia asioita ja jäsentää omaa tehtävää ja roolia suhteessa työyhteisön perustehtävään.
 • työskentely perustuu luottamuksellisuuteen
 • työnohjaaja on lojaali ohjattavalle, ohjattavan työnantajalle ja organisaation perustehtävälle.

Työnohjauksen tavoitteet

 • vahvistaa työntekijän ammatillista osaamista
 • edistää persoonallista kypsymistä
 • auttaa tunnistamaan ja käsittelemään työhön liittyviä kuormitustekijöitä
 • vapauttaa ohjattavan käyttöön voimavaroja, jotka ovat olleet sidottuina ongelmiin, keskeneräisiin ja vaikeisiin asioihin.
 • avata työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia
 • kehittää ohjattavan kykyä käsitellä ristiriitoja ja pulmia sekä taitoa kuunnella toisia.

Käytännössä

 • pitkäkestoinen prosessi, johon henkilökohtaisessa työnohjauksessa suositellaan sitouduttavaksi
 • lähes parin vuoden ajan (tapaamisia 40 kertaa, ryhmäohjauksessa 30 kertaa).
 • poikkeustapauksissa esim. siirtymätilanteissa (työalan vaihto, paluu työelämään jne.) lyhytkestoisempi ohjaus on mahdollista.
 • aloittamisesta sovittava esimiehen kanssa, mielellään koulutussuunnitelman laatimisen yhteydessä.
 • Tapahtuu normaalisti työaikana
 • työnantaja maksaa matkakulut ja mahdolliset ohjaajan palkkiot
 • perustuu ohjaajan ja ohjattavan tekemään sopimukseen (tavoitteet, aikataulu, työskentelytavat ja hinnoittelu)
 • ei ole terapiaa, ei sielunhoitoa eikä hengellistä ohjausta, vaikka kokemuksellisesti saattaa sisältää niistä elementtejä.

Työyhteisön kehittäminen

Hiippakunnallamme on joukko kirkon koulutuksen saaneita työyhteisön kehittäjiä. Heillä on ensin pitkä kokemus työnohjaajina, minkä jälkeen he ovat perehtyneet työyhteisöjen kysymyksiin. Työyhteisön kehittäjän tehtävänä ”ei ole määrätä teidän elämäänne, vaan auttaa teitä suurempaan iloon elämässänne.”

Työyhteisön kehittäminen sopii seurakunnille ja/ tai tiimeille, jotka tahtovat selkeyttää perustehtäväänsä, työnjakoa ja johtajuutta ja luoda parempaa vuorovaikutusta, viestintää ja työkulttuuria. Prosessin laajuus ja kesto sovitaan seurakunnan tarpeiden pohjalta.

Tuomiokapitulissa kehittämishankkeista voi keskustella sekä hiippakuntadekaani Reijo Liimataisen kanssa.

Ohjaajaa etsivä ottaa suoraan yhteyttä sopivaksi katsomaansa työnohjaajaan, luettelo ohessa. Tuomiokapitulissa työnohjausasioita hoitaa hiippakuntasihteeri Jaana Räntilä.

Työnohjaajien ja työyhteisön kehittäjien tiedot löytyvät kotisivujen yhteystiedoista.

 

Ajankohtaista

 Tiesithän, että jokaisella kirkon työntekijällä on mahdollisuus hakeutua työnohjaukseen. Hiippakunnan internetsivuilta voit löytää kirkon työnohjaajien nimilistan. He ovat kirkon työnohjaajakoulutuksen saaneita henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet antamaan työnohjausta. Valtaosa heistä tekee ohjaustyötä oman tehtävänsä ohella maksutta.

Jotta mahdollisimman moni pääsisi kohtuullisessa ajassa työnohjaukseen, olemme sekä Helsingin että Espoon hiippakunnissa käynnistäneet toimenpiteitä, joilla pyrimme luomaan mahdollisimman monelle työnohjausmahdollisuuden. Tämä tarkoittaa käytännössä ryhmätyönohjausryhmien muodostamista yksilöohjauksen rinnalle.

 Ryhmätyönohjaus vaatii toki hieman uskallusta, mutta tarjoaa toisaalta mahdollisuuden saada paljon irti sekä omista että toisten kokemuksista. Ryhmätyönohjauksessa on mahdollisuus peilata omaa ajattelua toisten kanssa ja laajentaa ymmärrystä toisten kokemusten kautta. Ryhmässä on monta ääntä ja ajatusta. On hyvä myös huomata se, että työnohjausryhmiä voidaan muodostaa sekä ammattiryhmien kesken että moniammatillisesti.

 Muutamilla hiippakuntamme työnohjaajilla on mahdollisuus aloittaa syksyn 2011 kuluessa ryhmätyönohjaus. Jos olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta niin:

§         Puhu asiasta esimiehesi kanssa: sovi työnohjaukseen käytettävästä työajasta ja matkakustannuksista

§         Ole yhteydessä tuomiokapituliin / Jaana Räntilä, jaana.rantila@evl.fi, 09- 2340 3033

 

 Tiedustelut: Helsingin hiippakunta / Jaana Räntilä, jaana.rantila@evl.fi, 09- 2340 3033