Paikallissuunnitelmat

Rippikoulusuunnitelma - Suuri ihme hyväksyttiin huhtikuussa 2017 piispainkokouksessa. Uusi rippikoulusuunnitelma astuu voimaan 1.10.2018. Viime vuonna järjestettiin Helsingin hiippakunnassa kaksi uuden suunnitelman linjauksiin perehdyttävää koulutusta seurakuntien rippikoulutyöstä vastaaville. Osana tätä koulutustaan he ohjasivat seurakuntien rippikoulusuunnitelmien päivitysprosesseja ja laativat uudesta suunnitelmasta nousevat seurakuntakohtaiset kehittämistehtävät.
Päivitetyt rippikoulusuunnitelmat lähetettiin kapituliin tiedoksi tammikuussa 2018. Rippikoulun uuden malliohjesäännön päivitys on loppusuoralla ja siinä määritellään tarkemmin että paikallissuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi, sitä arvioidaan vuosittain ja paikallissuunnitelman hyväksyy seurakunta- tai kirkkoneuvosto.

Tälle sivulle on koottu muutama esimerkki eri tyyppisistä ja erilaisia toimintaympäristöä edustavista paikallissuunnitelmista. (Malmi, Korso, Kannelmäki, Pukkila-Myrskylä)