Koulutusavustuksen hakeminen

 

KOULUTUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN HELSINGIN HIIPPAKUNNASSA

Ketkä voivat saada koulutusavustusta?

Tuomiokapitulilla on käytettävissä määräraha, josta voidaan myöntää koulutusavustuksia seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Koulutusavustuksella tuetaan kaikkia kirkon henkilöstöryhmiä.

Koulutusavustuksen voi saada

  • vähävarainen seurakunta koulutussuunnitelmansa toteuttamiseen,
  • yksittäinen henkilö, joka työskentelee kirkon palveluksessa ns. epätyypillisessä työsuhteessa (esim. "pätkätyössä") tai joka on virka- tai toimivapaalla, vanhempainlomalla tai työttömänä,
  • erityisestä syystä yksittäinen henkilö, joka on muun kuin seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa (esim. järjestöpapit, koulujen uskonnonopettajat) ja jonka kouluttamista voidaan pitää kirkon edun mukaisena.


Mihin koulutusavustusta myönnetään?

Koulutusavustusta voidaan myöntää kurssimaksuihin sekä koulutuksesta aiheutuviin matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksiin.

Koulutusavustuksella voidaan tukea osallistumista

  • kirkon henkilöstökoulutukseen (Kirkon koulutuskeskus julkaisee vuosittain koulutustarjonnan kokonaisuuden),
  •  
  • seurakuntien, seurakuntayhtymien tai rovastikunnan järjestämään koulutukseen sekä
  •  
  • eriyisestä syystä myös muuhun koulutukseen.


Koulutusavustusta ei myönnetä työnohjauksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Miten koulutusavustusta haetaan?

Seurakunta anoo koulutusavustusta tuomiokapitulilta koulutussuunnitelmaansa liittyen 31.12. mennessä. Erityisestä syystä yksityishenkilö tai seurakunta voi jättää hakemuksensa tuomiokapitulille myös määräajan jälkeen.

Seurakunnat ja seurakuntayhtymät hakevat koulutusavustusta tuomiokapitulilta tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella (etusivulta pikalinkki Lomakkeet), joka täytetään kaikilta osiltaan. Hakemukseen tulee liittää seurakunnan kolmivuotinen koulutussuunnitelma ja selvitys seurakunnan taloudellisesta tilasta.

Yksittäiset henkilöt hakevat koulutusavustusta tuomiokapitulilta samalla lomakkeella kuin seurakunnatkin. Lomake täytetään soveltuvin osin. Perusteluosassa tai erillisenä liitteenä tulee esittää hakijan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja se, miten koulutus liittyy hakijan aikaisempaan koulutukseen sekä työuraan / urasuunnitelmaan.

Koulutusavustuksen myöntäminen ja maksaminen

Hakemusten perusteella tuomiokapitulissa tehdään päätökset avustusten myöntämisestä. Koulutusavustukset maksetaan avustusten saajille sen jälkeen, kun he ovat esittäneet selvityksen toteutuneista koulutuskustannuksista tositteineen. Koulutusavustuksen maksattamista tulee pyytää tuomiokapitulilta mahdollisimman pian koulutuksen jälkeen. Vain erikseen sovittaessa koulutusavustuksien maksattamista voidaan siirtää seuraavalle kalenterivuodelle.

Tiedustelut

Lisätietoja koulutusavustuksen hakemisesta ja tuen edellytyksistä saa hiippakuntadekaanilta.