Lähetystyö

Kiinalaisen seurakunnan kuoro Suomen Lähetysseuran vuosijuhlassa Messuhallissa.

 Kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin tehtävänä on:

  • kehittää, koordinoida ja konsultoida hiippakunnan seurakuntien, seurakuntayhtymien ja tuomiokapitulin toimintaa lähetystyön ja kansainvälisen diakonian aloilla

Kirkkomme lähetystyön tekijöitä ovat keskeisimmin seurakunnat. Ne toimivat kirkkomme lähetysjärjestöjen kautta. Seurakuntayhtymät ovat myös osaltaan keskeisiä toimijoita, jotka yhdistävät jäsenseurakuntien työtä ja jotka voivat olla myös toimijoita hankkeissa, joiden tekemisessä seurakuntaa suurempi yksikkö on mielekäs vaihtoehto.

 

Hiippakunnan rooli on olla työn tukija, kouluttaja ja yhteistyön ja yhteyksien välittäjä lähetystyön asioissa ja kysymyksissä. Hiippakunnassa järjestetään vuosittain hiippakunnallinen lähetysseminaari johon kutsutaan seurakuntien lähetyssihteerit, kansainvälisen työn sihteerit, lähetysteologit, kirkkoherrat ja lähetysjärjestöt.

 

Hiippakunnan kansainvälisen työn sihteeri on yhteyshenkilö kirkon lähetysjärjestöihin ja Kirkon Ulkomaanapuun sekä Kirkon Lähetystyön Keskukseen( KLK).

 

 

Hiippakunnallisen lähetystoiminnan tarkoitus on tukea seurakuntien lähetystyötä. Se merkitsee koulutusta, seurakuntien yhteistyön koordinointia, lähetystyöhön liittyvien valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteyksien välittämistä ja hiippakunnallisten lähetystapahtumien suunnittelua ja toteutusta.