Ekumenia ja uskontodialogi

Irja- piispa ekumeenisessa rukoushetkessä
Saalem- seurakunnan lauluryhmä ekumeenisen rukousviikon päätöstapahtumassa Vanhassa kirkossa.
  • Kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin tehtävänä on edistää kristittyjen yhteyttä, ekumeniaa ja uskontojen välistä dialogia.
  • Ekumeenista työtä on kirkkojen välinen, virallisesti sovittu yhteistoiminta yhteiskristillistä/ allianssipohjaista työtä on yksityisten kirkon jäsenten välinen yhteistyö ilman kirkkojen sopimusta
  • Tunnustustenvälinen työ on lähellä edellistä. Tunnustusten välinen työ on usein varsin konkreettista toimintaa jollakin työn osa-alueella, jossa yhteiset toimet eivät liity tunnustukseen ja joita ei siksi siinä yhteydessä tarvitse käsitellä
  • Uskontojen välinen dialogi ja muu toiminta ei ole ekumeniaa vaan oma erillinen alueensa