Koulutukset ja tapahtumat

Helsingin hiippakunnan tiedot koulutuskeskuksen sivuilla:

Lisätietoa koulutuskeskuksen hallinnoimista koulutuksista:

Tulossa

Mukaan Lape-hankkeeseen!

Pääkaupunkiseudun kunnat ja HUS sekä joukko alueen järjestöjä ja korkeakouluja lähtee kehittämään lasten ja perheiden palveluja osana hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEa. Lapsen paras - yhdessä enemmän -hankkeessa tehdään yhteistyötä laajalla rintamalla ja palveluja kehitetään kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistaminen. Lasten, nuorten ja perheiden osallistumista palveluiden suunnitteluun tuetaan.

Uudellamaalla on kaksi LAPEa: Lape PKS, josta löytyy tietoa www.socca.fi sekä LAPE Uusimaa, josta löytyy tietoa www.lapeuusimaa.fi

Seurakunta mukaan!
Parhaiten LAPE: en pääsee mukaan osallistumalla yhteiskehittämispäiviin, joista löytyy tietoa http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke

Perhekeskustoimintamallia (lasten ja perheiden matalankynnyksen palveluiden verkostoimista perhekeskustoimintamallin mukaisesti) pääsee kehittämään olemalla yhteydessä pääkaupunkiseudulla mirja.varis@vantaa.fi ja Uudellamaalla mikko.latva-kiskola@lohja.fi

Apua lapsivaikutusten arviointiin!
Ole yhteydessä muutosagentti Tiina Turkian tiina.turkia@hus.fi

Seurakunta välittäjänä heille, joiden ääni pitäisi saada kuulumaan LAPEssa!
Kutsu muutosagentti Tiina Turkiaan tiina.turkia@hus.fi järjestämäsi tilaisuuteen tai tapaamiseen.

Ryhdy seurakunnan LAPE-yhdyshenkilöksi ja ilmoittaudu:
Helsinki: paivi.vuorelma-glad@evl.fi
Vantaa: iris.sotamaa@evl.fi
Porvoon rovastikunta: jaana.rantila@evl.fi

Lapsen paras - yhdessä enemmän

Verkostokokous pe 8.9. klo 13-15.30 seurakuntien talossa, Kolmas linja 22

Kunnat ja järjestöt kehittävät lasten ja perheiden palveluja osana hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa Lapea. Tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen.

Tule yhdessä keskustelemaan ja kehittämään seurakuntien tulokulmaa Lape -yhteistyöhön.

Lisätietoja: www.socca.fi

 

Vauvan varpaat ristissä - kirkkohetki ja työpaja

Helsingin Mikaelinkirkolla ma 2.10. klo 9.30 (kirkkohetki) ja sen jälkeen menetelmään tutustuminen syvemmin.

Varhaiskasvattajille ideoita työhön työpajasta!

Kaikki tervetulleita kirkkohetkeen!

Lisätiedot: jaana.rantila@evl.fi

Uushenkinen etsijä kirkossa

Hengellisen ohjauksen neuvottelupäivä Alppilan kirkolla 10.11. 2017

Miten elää kristittynä moniuskoisessa Suomessa?

Ohjelma:

9.30 Meditatiivinen ehtoollismessu

10.30 Harjoituksia ja henkilökohtaisia tarinoita:
Puheenvuorot:
Samuli Raunio – Joogasta ja Jumalasata. Miten jooga on syventänyt suhdettani kristinuskoon?
Heli Harjunpää – kristillinen jooga; harjoituksia

12.30 Omakustanteinen lounas

13.15 Jyri Komulainen: ”Jeesus uushenkisyyden ja idän uskontojen keskellä”

14.30 Pekka Hiltunen kommentoi tanskalaista I Mesterens Lys – toimintaa. Toiminta pitää kristinuskon vaihtoehtoa esillä moniuskoisessa todellisuudessa.

15 Yhteiskeskustelu ja päivän päätös

 Lisätiedot: jaana.rantila@evl.fi

Ilmoittautuminen kirkon koulutuskalenterin kautta lokakuun loppuun mennessä