Koulutukset ja tapahtumat

Helsingin hiippakunnan tiedot koulutuskeskuksen sivuilla:

Lisätietoa koulutuskeskuksen hallinnoimista koulutuksista:

Tulossa

Työnohjaus on työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjaaja auttaa tulkitsemaan ja jäsentämään työhön liittyviä kysymyksiä ja kokemuksia.
Täyttä armoa? (9.8.2016)
Espoon ja Helsingin hiippakuntien lapsi- ja perhetyöntekijöiden koulutuspäivä la 21.1. 2017 Seurakuntaopistolla Järvenpäässä
Koulutuspäivässä on ajankohtaista asiaa retriitinohjaamisesta, retriittitoiminnasta seurakunnissa ja niiden kehittämisestä. Erityisenä teemana on retriittien järjestämisen mahdollisuudet ja ulottuvuudet urbaanissa ympäristössä.