Stiftsverksamheten

Stiftsverksamheten går ut på att stödja och styra församlingarna och utveckla församlingsarbetet. Domkapitlet ordnar utbildning samt vägleder församlingarna i specialfrågor inom de olika uppgiftsområdena. Till uppgifterna hör även att stärka det andliga livet och identiteten hos dem som arbetar inom kyrkan.

Tjänstemannaarbetet vid domkapitlet omfattar följande uppgiftsområden:

  • inhemsk och internationell diakoni,
  • samhälls- och miljöarbete,
  • pedagogik,
  • kommunikation,
  • arbetsledning och utveckling av arbetsgemenskaperna,
  • gudstjänstlivet och musikverksamheten,
  • missions‑ och immigrantarbete samt
  • utbildning av förtroendepersoner och kyrkotjänare.

En viktig del av den utbildning som ordnas av stiftet är inriktad på att träna och utbilda nya arbetstagare. Målet för all utbildning är en arbetstagare som tar sitt kall på allvar, som har förbundit sig till den gemensamma tron inom kyrkan, som har samarbetsförmåga och som strävar efter att utveckla sig yrkesmässigt.

Domkapitlet verkställer olika stifts- och internationella samarbetsprojekt. En del av uppgiftsområdena sköts i samarbete bl.a. med andra stift, kyrkliga samfälligheter, kristliga organisationer och utbildningsinstitut.

Stiftets arbete, människor och liv beskrivs i tidningen Hiippakuntauutiset som utkommer tre gånger om året samt på stiftets webbsidor http://www.evl.fi/helsinginhiippakunta