Biskopen

Ordet biskop kommer från det grekiska ordet episkopos, ”uppsyningsman”. Biskopen är ”församlingarnas och prästernas högsta vårdare”. Biskopen är herde i stiftet, och hans uppgift är att värna om enheten inom kyrkan, att se till att ”horden” hålls samlad. Biskopen besöker församlingarna och gör biskopsvisitationer. Han övervakar församlingslivet och läran, förkunnelsen, gudstjänstutövandet och de kyrkliga riterna. Biskopen viger nya präster, lektorer, diakoner och diakonissor. Han viger kyrkoherdarna i deras ämbete samt sköter invigningarna av kyrkolokaler samt ibruktagandet av dessa.

Biskopar i Helsingfors stift har varit Martti Simojoki (1959 - 1964), Aarre Lauha (1964 - 1972), Aimo T. Nikolainen (1972 - 1982), Samuel Lehtonen (1982 – 1991), Eero Huovinen (1991 - 2010) och Irja Askola (2010 - 2017). Den nuvarande biskopen, Teemu Laajasalo, vigdes till sitt ämbete 2017.