Pastoraalipubliikki

Pastoraalipubliikissa julistetaan pastoraalitutkinnon tulokset ja annetaan todistukset. Se järjestetään tuomiokapitulissa yleensä neljä kertaa vuodessa.

Milloin publiikkiin voi osallistua?

Publiikkiin voi osallistua, kun kaikki pastoraalitutkinnon osiot on suoritettu ja kirkkojärjestyksen 6:19 mukainen kahden vuoden määräaika on kulunut loppuun.

Todistuksen myöntää tuomiokapituli istunnossaan.

Voiko todistuksen saada myös muina päivinä?

Neljän publiikkipäivän lisäksi todistuksen voi perustellusta syystä saada myös muuna tuomiokapitulin istuntopäivänä, mikäli se voidaan muutoin järjestää. Todistuksen antaminen edellyttää kuitenkin aina tuomiokapitulin päätöstä.

Miten publiikkiin ilmoittaudutaan?

Tuomiokapituliin hiippakuntadekaanille kaksi viikkoa ennen publiikkipäivää:  reijo.liimatainen@evl.fi

Mitä publiikissa tapahtuu?

Publiikissa luetaan pastoraalitutkinnon suorittaneiden todistukset ja yleensä piispa puhuu tutkinnon suorittaneille. Todistusten jakamisen jälkeen on juhlakahvit.

Publiikki kestää kaikkineen noin 45 min.

Keitä publiikkiin voi saapua?

Pastoraalipubliikki on julkinen tilaisuus. Vieraiden saapumista rajoittaa se, että tuomiokapitulin istuntosali ei ole tilana kovin kookas. Ennakkoon ilmoittautuminen tarvitaan.

Miten pukeudutaan?

Pastoraalipubliikissa papit pukeutuvat yleensä papin juhlapukuun.