Kummit

Mikä on kummin tehtävä?

Kummien tehtävänä on seurakunnan kanssa tukea vanhempia lapsen kristillisessä kasvatuksessa. Vanhastaan kummin tuli kastetilaisuudessa vastata kastajan kysymyksiin lapsen puolesta ja toimia kasteen todistajana. Kummin käytännön tehtävänä tunnetaan myös kummilapsen puolesta rukoileminen ja saattaminen kohti konfirmaatiota. Kummit kutsutaan usein olemaan läsnä konfirmaatiossa ja osallistumaan lapsen siunaamiseen paitsi kasteessa myös konfirmaatiossa.

Kummi on periaatteellisessa merkityksessä seurakunnan edustaja. On luonnollisesti tärkeää, että kummilla on kummilapseensa ja mahdollisesti hänen perheeseensä läheinen ja avoin suhde.

Kuinka monta kummia kastettavalla voi olla?

Kastettavalla pitää olla vähintään kaksi kummia. Kummien määrällä ei ole ylärajaa, mutta yleensä heitä on enintään neljä. Poikkeustapauksessa kastettavan seurakunnan kirkkoherran suostumuksella voi kummeja olla vain yksi.

Kuka voi olla kummina?

Vähintään kahden kummin tulee olla (a) evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon (b) konfirmoituja jäsenä.

Sen jälkeen kun kastettavalla on kaksi luterilaista konfirmoitua kummina, kummina voi lisäksi olla muun kirkon tai kristillisen yhdyskunnan jäsen, mikäli tämä yhdyskunta hyväksyy luterilaisen kirkon kasteen.

Mitä ovat luterilaista uskoa tunnustavat kirkot?

Luterilaisia kirkkoja on lukuisia. Kaikki Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkot täyttävät tämän ehdon. Esim. Pohjoismaiden ja Saksan luterilaisten kirkkojen konfirmoidut jäsenet täyttävät ehdon.

Huomattavin Luterilaiseen maailmanliittoon kuulumaton luterilainen kirkko on Yhdysvaltojen Missouri-synodin luterilaiset kirkot.

Kummiehdokkaan yhdyskunnan luterilaisuus joudutaan joskus käytännön tilanteissa tarkistamaan erikseen.

Mitkä kirkot hyväksyvät luterilaisen kasteen?

Kaikki vanhat kristilliset kirkot ja uskonpuhdistuksessa syntyneet kirkot yleensä hyväksyvät luterilaisen kirkon kasteen. Näitä ovat katolinen ja ortodoksinen kirkko, sekä anglikaaniset ja reformoidut kirkot. Katolinen kirkko on esittänyt jäsenilleen toiveen, että he eivät toimisi muiden kirkkojen jäsenten kummina.

Muiden kirkkojen osalta asia pitää yleensä tarkistaa erikseen.

Nk. vapaakirkot eivät hyväksy luterilaista lapsena toimitettua kastetta. Näistä merkittävimmät kirkon ovat Vapaakirkko ja helluntaiherätys.

Voiko anglikaani toimia konfirmoituna kummina?

Porvoon sopimuksen solmineiden kirkkojen jäset voivat toimia kummina samoilla edellytyksillä kuin Suomen luterilaisen kirkon jäsenet.

Jos anglikaani on konfirmoitu, hän voi tulla konfirmoidun luterilaisen kummin sijalle. Jos häntä ei ole konfirmoitu, hän voi toimia muuna kummina kahden konfirmoidun kummin lisäksi.

Mitkä ovat Porvoon sopimuksen anglikaaniset jäsenkirkot?

  • Skotlannin episkopaalinen kirkko
  • Irlannin kirkko
  • Englannin kirkko
  • Walesin kirkko

Miten kummeja voi lisätä?

Kummeja voidaan myöhemmin lisätä, jos yhteys nykyisiin kummeihin jostakin syystä olennaisesti katkennut.

Kummeja voidaan lisätä enintään kaksi. Lisäämistä voivat ehdottaa lapsen huoltajat ja päätöksen tekee kirkkoherra. Uudet kummit merkitään kirkonkirjoihin seurakunnassa, jossa lapsi on kastettu tai liitetty kirkon jäseneksi.

Milloin kummius päättyy?

Kummiuden päättymisestä ei säädöstä eikä ohjetta. Yleisessä merkityksessä kummius ei pääty koskaan.

Kummiuden merkityksen voi ymmärtää muuttuvan jonkin verran silloin, kun kummilapsi konfirmoidaan. Tällöin hän lausuu itse uskontunnustuksen ja osallistuu itsenäisesti ehtoolliselle.

Kummiutta ei voida ottaa pois.

Jos kummeja ei ole läsnä kastetilaisuudessa?

Jos jostakin erityisestä syystä kastettavalla ei ole yhtään kummia läsnä kastetilaisuudessa, pitää kasteella olla vähintään kaksi todistajaa.