Kirkkoon kuuluminen ja kirkolliset toimitukset

Voiko 14-vuotias nuori liittyä kirkkoon, jos hänen vanhempansa eivät kuulu kirkkoon?

Hän voi liittyä kirkkoon, mikäli hänen vanhempansa ovat samaa mieltä liittymisestä. Hänen vanhempansa ei tarvitse kuulua kirkkoon.

Alle 14-vuotias ei voi itse liittyä kirkkoon, mutta hänen huoltajansa voivat ilmoittaa hänet liittyvän kirkon jäseneksi erillisellä lomakkeella. Koska lapsen uskonnollisen aseman muutokselle tarvitaan aina yli 12-vuotiaan suostumus, nuoren tulee antaa kirjallinen suostumus liittymiselle.

Voiko kirkon jäsenyyden menettää, kun muuttaa ulkomaille?

Suomen kansalainen ei menetä jäsenyyttään, vaan hänet kirjataan seurakunnassaan poissaolevaksi jäseneksi. Ulkomaan kansalaisen osalta jäsenyys on sidottu kotipaikkaoikeuteen. Mikäli hän menettää kotipaikkaoikeutensa Suomessa, hän menettää myös jäsenyytensä.

Voidaanko ulkomailla asuvan suomalaisen pariskunnan ulkomailla syntynyt lapsi kastaa Suomessa ja liittää Suomessa kirkon jäseneksi?

Näin voidaan menetellä, mutta edellytyksenä on, että lapsen vanhemmat tai ainakin toinen heistä on kirkon jäsen. Lisäksi edellytetään, että lapsi on saanut Suomen kansalaisuuden ja että syntyneen lapsen väestötiedot löytyvät Suomen väestötietorekisteristä. Ne eivät kirjaudu ulkomailla syntyneen lapsen osalta automaattisesti. Lapsi liitetään saman seurakunnan poissaolevaksi jäseneksi kuin hänen vanhempansa ovat.