« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Hiippakunta » Tiedotteet

Tiedotteet

Tuomiokapitulin päätöksistä ja hiippakuntaa koskevista asioista tiedotetaan hiippakuntatiedotteilla ja kiertokirjeillä. Piispa antaa toiminnastaan tarvittaessa erillisiä tiedotteita.

Hiippakuntatiedotteilla tiedotetaan tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston päätöksistä tuomiokapitulin istuntojen ja hiippakuntavaltuuston kokousten jälkeen. Hiippakuntatiedotteilla kerrotaan myös pappivihkimyksistä. Erityisen tärkeistä asioista annetaan oma erillinen hiippakuntatiedotteensa. Hiippakuntatiedotteita annetaan vuosittain yli kaksikymmentä.

Hiippakuntatiedotteden sisältönä on yleensä:

 • avoimeksi julistetut virat ja myöhemmin viran hakijat
 • päätökset viran julistamisen lykkäämisestä
 • päätökset jumalanpalvelusajoista ja ehtoollisenviettoluvista
 • tuomiokapitulin vahvistamat alistusasiat
 • virkamääräykset
 • sivutoimiluvat
 • pappien ja lehtorien hiippakuntasiirrot
 • muutkin yksittäiset ajankohtaiset päätökset
 • Hiippakuntavaltuuston päätökset

Tuomiokapituli ylläpitää sähköpostiluetteloa tiedotusvälineistä, joille lähetetään automaattisesti tieto uudesta hiippakuntatiedotteesta. Luetteloon yhteystietonsa haluava tai voi ilmoittaa siitä tuomiokapitulin sähköpostiin. Samoin voi pyytää poistamaan yhteystiedon sähköpostiluettelosta.

Paperinen kiertokirje oli hiippakunnan tiedottamisen virallisin muoto. Kiertokirjeitä julkaistaan vuosien 1959 - 2009 välillä vuosittain yleensä kahdesta kolmeen. Niillä tiedotettiin mm.  hiippakuntaa koskevista keskeisistä ja pitkäaikaista vaikutusta omaavista asioista. Tiedot ovat joiltakin osin yhteneväisiä hiippakuntatiedotteitten kanssa, mutta kiertokirjeen tarkoituksena on koota yhteen erityisen huomionarvoisia asioita, joiden kiinnostavuus ei rajoitu lyhyeen aikaan. Kiertokirjeet julkaistaiin Hiippakuntauutiset-lehdessä sekä tuomiokapitulin kotisivuilla.

Vuoden 2015 maaliskuusta lähtien on julkaistu kiertokirje sähköisessä muodossa. Kiertokirje on vapaasti tilattavissa osoitteesta: http://helsingin-hiippakunta.mailpv.net/

Kiertokirjeessä on piispan ajankohtaiskirjoituksen lisäksi tietoa mm. ajankohtaisista koulutuksista, kirjoituksia piispan toimiston työntekijöiden arjesta sekä muuta mielenkiintoista sisältöä.

Avoimissa viroissa tiedotetaan

 • kirkkoherran virat
 • kappalaisen virat
 • tuomiokapitulin virat ja työsuhteet.

Näiden lisäksi seurakuntien on mahdollista ilmoittaa avoimista seurakuntapastorien viroista sekä viransijaisuuksista.


12.12.2018 klo 02:37:00