Virikemateriaalia samaa sukupuolta olevan parin hääjuhlaan

 

”Luotan pappien ammattitaitoon, luovuuteen ja tilannetajuun. Pappi voi halutessaan osallistua maistraatissa solmitun avioliiton hääiloon siten, että juhlassa välittyy kirkon hyväksyntä ja Jumalan siunaus.” kirjoitti piispa Irja Askola kiertokirjeessä 455.

Alla oleva materiaali tarjoaa virikkeitä hääjuhlan suunnitteluun yhdessä parin kanssa.

 

Johdantorukous:

  
Ikuinen Jumala,
kaikkien luotujen elämän voima.
Sinä rakastit meitä jo ennen kuin kutsuit meitä elämään ihmisen elämää ja kutsuit meitä yhteyteen toistemme kanssa.
Siunaa tämä N.N:n ja N.N:n suuri juhla.
Siunaa heidän omaisiaan ja ystäviään, siunaa se yhteys mikä kantaa elämässä.
 
Raamatunkohtia:
 
1. Kor. 13:1–8, 13
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.
Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa.
Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

 

Ef. 4:32–5:2
Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden.
Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle.

 

Fil. 4:4–7
Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.

 

Kol. 3:12–14
Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi.

 

1. Joh. 4:9, 11–12
Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän.
Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.
Joh. 15:9–12
Jeesus sanoo:
»Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.
Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä.»
 
”Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät, sinne minä- kin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne minut haudattakoon. Rankaiskoon minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta!”
Ruut 1: 16–17
 
Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Room. 12: 9–10
Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Gal 6: 2
 
 
Se, joka asuu Korkeimman suojassa
ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin:       
                »Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani.
                Jumalani, sinuun minä turvaan.»
Herra levittää siipensä yllesi,
ja sinä olet turvassa niiden alla.
Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
                Sinun turvanasi on Herra,
                sinun kotisi on Korkeimman suojassa.
Ps. 91:1–2, 4, 9
TAI
Hyvä on kiittää Herraa,
laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein.
                Hyvä on aamulla kertoa armostasi
                ja illalla uskollisuudestasi
harpun ja lyyran sävelin,
kymmenen kielen helkkyessä.
                Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi,
                minä riemuitsen sinun kättesi töistä.
Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra,
kuinka syvät sinun ajatuksesi!
Ps. 92:2–6
TAI
Ylistä Herraa, minun sieluni,
ja kaikki mitä minussa on,
ylistä hänen pyhää nimeään.
                Ylistä Herraa, minun sieluni,
                älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.
Hän antaa anteeksi kaikki syntini
ja parantaa kaikki sairauteni.
                Hän päästää minut kuoleman otteesta
                ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.
Hän ravitsee minut aina hyvyydellään,
ja minä elvyn nuoreksi, niin kuin kotka.
                Herran armo pysyy ajasta aikaan,
                se on ikuinen niille,
                jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin,
jotka pysyvät hänen liitossaan,
                muistavat hänen käskynsä
                ja elävät niiden mukaan.
Ps. 103:1–5, 17–18
145:13, 15–19
TAI

Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten,

pane sinetiksi ranteesi nauhaan.

                           Rakkaus on väkevä kuin kuolema,

                           kiivas ja kyltymätön kuin tuonela.

Sen hehku on tulen hehkua,

sen liekki on Herran liekki.

                           Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa,

                           virran tulva ei vie sitä mukanaan.

Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi,

hän saisi vain toisten pilkan.                               
Laul. l. 8:6–7

 

                            
Parin sanat toinen toisilleen rukoushetken aikana:
 
Pari voi sanoa toisilleen kiitollisuuden ja toisiinsa sitoutumisen sanoja. Ne voivat alkaa esimerkiksi näillä tavoin:  
 
Katson sinuun, rakas NN, ja kiitän, että olen löytänyt sinut aviopuolisokseni. Sitoudun jakamaan elämän kanssasi. (parit voivat halutessaan kirjoittaa tähän lisää oman sitoutumisensa sanoja)
tai
Haluan kertoa sinulle, rakastettuni, aviopuolisoni, että ….
tai
N.N. minä olen  vakuuttanut tahtoni rakastaa sinua myötä- ja vastoinkäymisissä. Haluan elää elämäni sinun kanssasi, jakaa ilon ja surun niin hyvinä kuin pahoina päivinä. Haluan jakaa rakkauden lahjan sinun kanssasi kunnes kuolema meidät erottaa.
                             tai
N.N., tahdon rakastaa sinua, jakaa kanssasi ilot ja surut ja olla sinulle uskollinen, kunnes kuolema erottaa meidät.
 
 
Esirukouksia:
 
Nämä esirukoukset voidaan toteuttaa niin, että ensimmäisen kappaleen lukee toinen puolisoista toiselle ja toisen kappaleen taas toinen. Viimeisen kappaleen voi lukea joku perheenjäsenistä tai pappi.
 
Hengittäköön Jumala meissä
ja meidän keskellämme
jotta näemme pyhän toistemme kasvoissa.
 
Laulakoon Kristus meissä
ja meidän keskellämme
jotta aavistamme armon tuoksun arjessamme.
 
Tanssikoon Pyhä Henki meissä
ja meidän keskellämme
jotta löydämme kauneuden hyvyyden
ja omastamme jakamisen ilon, jakamisen ilon.
 
 
 
Siunaa rakkautemme,
                             Sinä, joka loit kaipauksen
                             ja hymyilet,
                             kun se löytää täyttymyksensä
 
siunaa tulevaisuutemme,
                             Sinä, joka rohkaiset
                             aitouteen
                             uskallukseen
 
siunaa unelmamme,
                             Sinä, joka olet meissä
                             suotuisa tuuli
                             kutsuva tuoksu ja
                                                          aie kohti tarkoitettua
 
Lähettämissanat:
 
N ja N
te lähdette nyt siunattuina
ja rukousten saattelemina
kohti yhteistä elämäänne.
Kulkekaa iloiten.
Toimikaa toisianne kunnioittaen.
Eläkää toisiinne luottaen.
Jumala on kanssanne!
 
 
Sade ei teitä enää kastele,
                             sillä te olette toisillenne suojana.
Kylmyys ei teitä enää vaivaa,
sillä lämmitätte toisianne.
Yksinäisyyttä ei enää ole,
sillä olette toisillenne elämäntovereita.
                             Te olette nyt kaksi ihmistä,
mutta edessänne on vain yksi elämä.
Astukaa nyt yhdessä yhteisen elämänne päiviin.
Ja olkoon elämänne maan päällä hyvä ja pitkä.
 
 
Siunatkoon sinua kolmiyhteinen Jumala. Sinua ja puolisoasi.
Luojamme antakoon sinun nauttia hänen läheisyydestään ja kosketuksestaan.
Lunastajamme auttakoon sinua puhumaan hänelle rakkauden kieltä ja sovinnon sanoja. 
Pyhittäjämme pyhittäköön sinut tukemaan ja palvelemaan häntä.
 
 
Kiedon sinut Kristuksen suojaan; 
Lähetän Jumalan varjelukset elämääsi,
ottamaan sinut omakseen,
pitämään sinusta huolta,
kulkemaan kanssasi kaikilla poluillaan
läpi ahdingon, läpi vaaran, läpi tappion.
Lähetän Pyhän Hengen tanssimaan ympärillesi,
lohduttamaan, ilahduttamaan ja innostamaan sinua
joka päivä, joka yö,
joka yö, joka päivä.
 
 
Toisillemme tueksi meidät annettiin
lähteiksi arjen autiomaihin,
lohduttavaksi läheisyydeksi
ilon säteiksi yön mykistämiin päiviin,
lohduttavaksi läheisyydeksi hetkinä jolloin kipu kietoutuu elämän juuriin;
- yhdessä avaamme valon portin
 
 
Jumala, hymyile kansamme, kun rakkaus on löytänyt meissä kotinsa.
Iloitse kanssamme, kun rohkeus toteutui
ja valo voitti.
Tanssi kanssamme tänään, kun saamme avoimesti ja siunaamanasi kulkea kohti yhteistä tulevaisuuttamme.
Aamen.
 
 
Lauluja:
Tilaisuuteen sopivia virsiä ja lauluja käytetään yhdessä parin kanssa sopien, esimerkiksi:
241 ”Herra, rakkaastani tunnen iloa”
818 ”Kaiken hyvän antaja”
819 ”Rakkauden syttyminen on kuin aamu luomisen”
820 ”Loit, Luoja meidät maailmaan”
821 ”Kiitos hyvä Jumala”
822 ”Se tuntee onnen syvän”
930 ”Sinun edessäsi painamme päämme”
972 ”Hiljaisessa siimeksessä”
979 ”Tulkoon tie sinua vastaan”
”Rakkaus on lahja Jumalan” Pekka Simojoki, kirjasta Messulauluja
”Rakkaus on” John Bell, kirjasta Uusia Messulauluja
Oi kiitos sä Luojani armollinen, Oscar Merikanto
Taizé-laulu ”Missä rakkaus ja laupeus” (Ubi caritas)
 
Lähteet:
Rukousten kirja, toim. Pirjo Kantala, Pekka Y. Hiltunen, Jaana Räntilä ja Olli Valtonen. Kirjapaja 2012
Jos olet, ole nyt, Irja Askola. Kirjapaja 2006
Tukena toisillemme, Pia Perkiö. Kirjapaja 2008
Messulauluja, toim. Petri Laaksonen. Kirjapaja 1997
Uusia messulauluja, toim. Mikko Seppänen, Inna Vintturi, Antti Vuori. Kirjapaja
Taizé lauluja, Kirjapaja 2012