Henkilörekisteriselosteet

Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjän on laadittava kaikista henkilörekistereistä rekisteriseloste. Tältä sivulta voi ladata tuomiokapitulin henkilörekisterien selosteet pdf-tiedostomuodossa. Henkilörekisteriselosteet ovat myös luettavissa tuomiokapitulin virastossa.

Jokaisella on oikeus julkisuuslain ja henkilötietolain nojalla tarkistaa itseään koskevat tiedot tuomiokapitulin rekistereistä ja tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista.