Hiippakunta

Helsingin hiippakunta on maamme yhdeksästä hiippakunnasta toiseksi nuorin, perustettu vuonna 1959. Pinta-alaltaan hiippakunta on vain vähän yli yhden prosentin (1%) koko maan pinta-alasta, mutta alueella asuu yli kymmenesosa kaikista suomalaisista. Hiippakunnan seurakuntien jäsenmäärä on 530 907 (31.12.2009)

Hiippakuntaan kuuluu 33 seurakuntaa, joista suurin on Malmi (n. 60.000 jäsentä) ja pienin Lapinjärven suomalainen seurakunta (n. 1500  jäsentä). Yli 90 % seurakuntien jäsenistä kuuluu suuriin kaupunkiseurakuntiin.

Hiippakunta on jaettu kuuteen rovastikuntaan (Tuomiorovastikunta, Huopalahden, Malmin, Vartiokylän, Vantaan ja Porvoon rovastikunnat). Kutakin rovastikuntaa johtaa lääninrovasti.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2002 jakaa Helsingin hiippakunnan kahteen osaan ja perustaa Espoon hiippakunnan. Uuden hiippakunnan seurakunnat ovat Uudenmaan läntisellä puolella. Samalla entisestä Kanta-Espoon seurakunnasta tuli Espoon tuomiokirkkoseurakunta ja sen pääkirkosta Espoon tuomiokirkko. Espoon hiippakunta aloitti toimintansa vuoden 2004 alusta piispa Mikko Heikan johdolla. Tarkemmat tiedot ks. www.evl.fi/espoonhiippakunta

Seurakuntien kieli

Hiippakunnan seurakunnista Myrskylän ja Ruotsinpyhtään seurakunnat ovat kaksikielisiä. Muut hiippakunnan seurakunnat ovat suomenkielisiä.

Hiippakunnan seurakunnissa on eri kieliryhmille tarkotettua toimintaa. Hiippakunnassa on mm. venäjän-, viron-, kiinan- ja arabiankielisiä jumalanpalveluksia.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on Porvoon sopimuksen nojalla yhteydessä Brittein saaren anglikaanisiin kirkkoihin. Helsingissä toimiva anglikaaninen seurakunta järjestää englanninkielistä seurakuntatoimintaa.

Helsingin seurakuntayhtymään kuuluu 18 suomalaisen seurakunnan lisäksi kolme ruotsalaista seurakuntaa (26.800 jäsentä) ja Vantaan seurakuntayhtymään kuuden suomalaisen seurakunnan lisäksi ruotsalainen seurakunta (5.080 jäsentä). Porvoossa, Loviisassa, Sipoossa ja Lapinjärvellä on suomalaisen seurakunnan rinnalla ruotsalainen seurakunta. Seurakuntayhtymät ovat kielellisen enemmistön perusteella Helsingin hiippakunnan alaisia. Ruotsalaiset seurakunnan kuuluvat Porvoon hiippakuntaan. Itä-Uudenmaan alueesta Pernaja ja Liljendal ovat kaksikielisiä, ruotsinkielisenemmistöisiä seurakuntia, jotka kuuluvat Porvoon hiippakuntaan. Niiden alue ei siten kuulu lainkaan Helsingin hiippakuntaan.

Kirkon kielisäännösten muuttumisen johdosta Helsingin hiippakunta on kaksikielinen 1.9.2006 alkaen. Kaksikielisyyden perusteena on se, että hiippakuntaan kuuluvat Myrskylän ja Ruotsinpyhtään seurakunnat ovat kaksikielisiä.