Tulevia vaaleja

 

Pappisasessorien ja lääninrovastin vaalit

Tuomiokapitulin kokoonpanoon kuuluvien kahden pappisasessorin vaalissa ovat vaalikelpoisia hiippakunnan kirkkoherrat ja kappalaiset, joilla on suoritettuna ylempi pastoraalitutkinto. Sama henkilö voidaan valita pappisasessoriksi enintään kahdeksi kolmivuotiskaudeksi. Lääninrovastin vaalissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit (ellei kirkkolain 5 luvun 5 §:stä muuta johdu) ja lehtorit.

Lääninrovastit ovat hiippakunnan papistossa piispan keskeisiä työtovereita. He toimivat piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa. Lääninrovastit valitaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista. Lääninrovastin vaalissa ovat äänioikeutettuja rovastikunnan papit (ellei kirkkolain 5 luvun 5 §:stä muuta johdu) ja lehtorit. Tuomiokapituli nimittää lääninrovastin virkaan jonkun kolmesta vaalissa eniten ääniä saaneesta kirkkoherrasta.