Papin ja lehtorin äänioikeus

Hiippakunnallisissa vaaleissa on äänioikeus hiippakunnan papeilla ja lehtoreilla.

Lehtorina pidetään henkilöä, joka tuomiokapitulin antaman viranhoitomääräyksen perusteella on seurakunnan tai seurakuntayhtymän taikka kirkkolain 6 luvun 8 §:ssä tarkoitetun lehtorin viran haltija tai tuomiokapitulin oikeuttamana kirkkojärjestyksen 6 luvun 38 §:ssä tarkoitetun yhteisön palveluksessa

Hiippakunnallisissa vaaleissa papin rovastikunta määräytyy seuraavalla tavalla:

  • Seurakuntien papit kuuluvat siihen rovastikuntaan, johon seurakunta kuuluu.
  • Helsingin seurakuntayhtymien papit kuuluvat asuinseurakuntansa mukaiseen rovastikuntaan, jos tämä seurakunta kuuluu Helsingin seurakuntayhtymään. Helsingin seurakuntayhtymän ulkopuolella asuvat kuuluvat Helsingin tuomiorovastikuntaan.
  • Muiden seurakuntayhtymien papit kuuluvat siihen rovastikuntaan, jonka alueella seurakuntayhtymä sijaitsee.
  • Muut kuin seurakuntien tai seurakuntayhtymien papit kuuluvat siihen rovastikuntaan, johon heidän asuinseurakuntansa kuuluu. Hiippakunnan ulkopuolella asuvat papit kuuluvat tuomiorovastikuntaan.

Vaaleissa käytetään äänioikeutettujen luetteloa, jonka tuomiokapituli lähettää lääninrovastille. Epäselvistä tapauksista pyydetään ottamaan yhteys tuomiokapituliin.

Äänioikeutettu, joka sairauden tai muun esteen tähden ei voi saapua vaalitoimitukseen, saa lähettää vaalilippunsa lääninrovastille suljetussa kuoressa. Kuoreen merkitään selvästi äänioikeutetun nimi ja ammatti tai arvo, sekä tieto, että kuori sisältää hänen vaalilippunsa. Vaalilippuun merkitään yhden vaalikelpoisen nimi, eikä siihen saa tehdä muita merkintöjä.