Ohje uuden työntekijän tehtävään siunaamisesta

Tuomiokapituli on antanut seuraavan piispainkokouksen suosituksen ohjeena uuden työntekijän tehtävään siunaamisesta Helsingin hiippakunnan seurakunnille ja seurakuntayhtymille.

Piispainkokouksen suositus
uuden työntekijän tehtävään siunaamisesta

Piispainkokous pyytää hiippakuntien tuomiokapituleita antamaan seurakunnille ohjeistuksen
työtehtäviin siunaamisesta seuraavin periaattein:

  1. Seurakunnissa tulee varmistaa, että ainakin vakinaisiin virkoihin, määräaikaisiin työsuhteisiin sekä pidempiin sijaisuuksiin tulevat diakoniatyöntekijät, kanttorit ja nuorisotyön-ohjaajat saavat siunauksen tehtäväänsä.
  2. On suositeltavaa, että myös muiden ammattiryhmien työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoistyöntekijät siunataan tehtäväänsä.
  3. On tärkeää, että seurakunnissa tehtävään siunaamiset toteutetaan tasapuolisesti. Tällä tavoin kirkko pitää entistä vahvemmin kiinni tehtävästään hengellisenä yhteisönä ja osoittaa arvostavansa kaikkia sen tehtävälle omistautuneita jäseniään.
  4. Jumalan siunaus vahvistaa työntekijöiden ja muissa tehtävissä toimivien uskoa, toivoa ja rakkautta. Se antaa heille hengellistä viisautta, voimaa ja rohkeutta suoriutua heille annetuista tehtävistä ja haasteista. Sen vuoksi tehtävään siunaamiset tulevat koitumaan myös koko seurakunnan parhaaksi.
  5. Tehtäviin siunaamisessa käytetään Kirkollisten toimitusten kirjan 2. osaa: Vihkimiset, virkaan asettamiset ja tehtäviin siunaamiset (ks. mm. kohta: Seurakunnan tehtävään siunaaminen).

Kuortaneella 9. päivänä syyskuuta 2009

Jukka Paarma
Arkkipiispa

Jari Jolkkonen
Piispainkokouksen sihteeri