Tuomiokapitulin arkisto

Tuomiokapitulin viraston yhteydessä sijaitsee tuomiokapitulin arkisto. Tuomiokapitulin arkistomateriaali on kokonaisuudessaan tuomiokapitulin hallussa. Arkiston sisällön suhteen on syytä huomioida, että se ei sisällä piispojen yksitysarkistoja. Näiden sijainnit on kerrottu tämän artikkelin lopussa. Tuomiokapitulin arkiston käytöstä ja sisällöstä saa lisätietoja notaarilta. Arkisto on avoinna sopimuksen mukaisesti viraston aukioloaikoina.

Tuomiokapituli arkiston yhteydessä säilytetään myös osin rovastikuntien arkistoja.

Rajavuodet 1959 - 2001

Määrä (hm): 39
Järjestämättä: 10

Asiakirja-aineisto on järjestetty ns. ABC-arkistokaavan mukaisesti. Tuomiokapitulit olivat vuoteen 1997 saakka valtion virastoja, joten niissä käytettiin valtion virka-arkistoille vahvistettua arkistokaavaa. ABC-arkistokaava on perusperiaatteeltaan järjestetty asiakirjojen tärkeysjärjestykseen.

Tuomiokapitulille saapuneet asiakirjat on rekisteröity manuaalisesti ylläpidettyyn diaariin. Vuodesta 2001 alkaen asiakirjat on rekisteröity sähköiseen järjestelmään.

Rajavuodet 2002-

Määrä (hm): 11
Järjestämättä: 2

Asiakirja-aineisto on järjestetty tehtäväpohjaisen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Tuomiokapitulille saapuneet asiakirjat on rekisteröity sähköiseen asianhallintajärjestelmään vuodesta 2004 alkaen.

Arkiston käyttö

Tuomiokapitulin arkisto on julkishallinnon viranomaisen arkisto, joten siihen sisältyvät asiakirjat ovat suurimmaksi osaksi julkisuuslain alaisia asiakirjoja.

Salassa pidettävä arkistomateriaali voidaan luovuttaa luovuttaa tutkijan käyttöön sillä edellytyksellä, että luottamuksellinen materiaali ei vaarannu ja julkaistussa aineistossa luottamuksellisen tai salassapidettävän aineiston osalta kenenkään henkilö ei paljastu.

Asiakirjojen kopionti on mahdollista kopiomaksusta tuomiokapitulin virastossa.

Piispojen arkistot

Hiippakunnan piispojen kirjoitukset, puheet ja vastaavat asiakirjat eivät sisälly tuomiokapitulin arkistoon. Piispojen yksitysarkistoja ja muuta arkistomateriaalia löytyy ainakin seuraavista arkistoista:

  • Simojoki, Martti: Oulun maakunta-arkisto, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli - arkkipiispan kanslia, Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, Kirkkohallituksen keskusarkisto
  • Lauha, Aarre: Kansallisarkisto
  • Nikolainen, Aimo: Kansallisarkisto, Kirkkohallituksen keskusarkisto
  • Lehtonen, Samuel: Kansallisarkisto
  • Huovinen, Eero: Kansallisarkisto