Jäsenten valinta

  • Piispa valitaan piispan vaalissa, jossa ovat vaalikelpoisia kirkon papit ja äänivaltaisia hiippakunnan papit ja lehtorit sekä vastaava lukumäärä maallikkovalitsijoita. Maallikkovalitsijat valitaan vaalissa, jossa ovat äänivaltaisia kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Maallikkovalitsijaksi vaalikelpoisia ovat seurakunnan luottamustoimeen kelpoiset kirkon maallikkojäsenet (18 vuotta täyttänyt, kristillisestä vakaumuksesta tunnettu konfirmoitu kirkon jäsen; kirkkolaki 7:3 §.)

  • Tuomiorovasti on tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra. Hänet valitaan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran vaalissa, jossa ovat äänivaltaisia tuomiokirkkoseurakunnan 18 vuotta täyttäneet jäsenet. Tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen, jossa asetetaan hakijoista kolme ehdolle kirkkoherran vaalissa. Seurakunta voi valita hakijan kirkkoherraksi myös vaalisijojen ulkopuolelle jääneen hakijan, mikäli hän saa vaalissa yli puolet annetuista äänistä ja vähintään 10 % kaikkien äänivaltaisten äänistä.

  • Lakimiesasessorin nimittää virkaansa tuomiokapituli.

  • Pappisasessorit valitaan vaalilla, jossa ovat vaalikelpoisia ylemmän pastoraalitutkinnon suorittaneet hiippakunnan papit, jotka ovat seurakunnan tai seurakuntayhtymän toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa. Äänivaltaisia ovat hiippakunnan papit ja lehtorit. Pappisasessorin toimikausi on kolme vuotta. Sama henkilö voidaan valita korkeintaan kahdeksi kaudeksi.

  • Hiippakuntadekaanin nimittää virkaansa tuomiokapituli.

  • Maallikkojäsenen vaalissa ovat vaalikelpoisia seurakunnan luottamustoimeen kelpoiset kirkon maallikkojäsenet ja äänivaltaisia hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet. Maallikkojäsen valitaan valtuuston toimikauden ajaksi hiippakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouksessa.