Esittelykäytäntö

Työntekijöiden yhteystiedot löydät kotisivujen kohdasta yhteystiedot -> tuomiokapitulin työntekijät.

Vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.9.2004 ja tulee voimaan 1.12.2004 lukien.

Piispa

 • Papin tai lehtorin harhaoppia koskevat kanteluasiat (päätös 26.11.1997)

Lakimiesasessori

 • Alistusvalitukset ja kantelut lukuun ottamatta pappien tai leh­torien harhaoppia koskevia kanteluja
 • Tuomiokapitulin talousarvio yhteisen valmistelun pohjalta
 • Kirkon yhteisen hallinnon asiat
 • Seurakuntien ja seurakuntayhtymien alis­tettavat säännöt
 • Seurakuntien kiinteistöhallinto
 • Seurakuntien talous- ja avustusasiat
 • Tuomiokapitulin henkilöstöhallinto
 • Pappien kurinpitoasiat

Vanhempi

pappisasessori

 • Vaali- ja virkaehdotukset sekä -lausunnot
 • Rippikouluanomukset

Nuorempi

pappisasessori

 • Vaali- ja virkaehdotukset sekä -lausunnot
 • Rippikouluanomukset

Pappisasessori tai

hiippakuntadekaani

 • Director cantus ja director musices -arvonimet

Lakimiesasessori tai hiippakuntadekaani

 • ATK-asiat (atk-työryhmässä jäsenenä oleva henkilö)

Hiippakuntadekaani

 • Hiippakunnallista toimintaa käsittelevät asiat
 • Hiippakunnallisen toiminnan virkojen täyttö
 • Konferenssi- ja opintomatkat

Notaari

 • Pappien ja lehtorien virkamääräykset sekä oikeutukset järjes­töjen palvelukseen, virkavapaudet, vuosilomat, vapaa-ai­kasuunnitelmat, hiippakuntasiirrot ja sivutoimiluvat
 • Virkojen perustamisen ja lakkauttamisen alistukset, virkojen aukijulistamiset, anomukset aukijulistamisen lykkäämisestä, ano­mukset virkojen osa-aikaistamisesta, valtakirjat ja virka­erot
 • Ehtoollisenviettoanomukset
 • Papiksi ja lehtoriksi vihkimiseen liittyvät asiat
 • Seurakunnalliset ja hiippakunnalliset vaalit
 • Nimikirja-asiat

Erityistapaukset

 • Yksittäistapauksissa esittelijä voidaan määrätä erikseen.