Helsingin hiippakuntaa edustaa kirkolliskokouksessa kahdeksan maallikkoedustajaa ja neljä pappisedustajaa.

Kirkolliskokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kirkolliskokouksen kotisivut löydät Sakastista.

Kirkolliskokousedustajat valitaan neljän vuoden välein. Maallikkoedustajien vaalissa on äänioikeus kirkkovaltuustojen, kirkko- ja seurakuntaneuvostojen jäsenillä. Pappisedustajien vaalissa on äänioikeus hiippakunnan papeilla ja lehtoreilla.

Kirkolliskokousedustajat

Toimikausi 2016 - 2020

Antturi Arto, kirkkoherra

Hallamaa Jaana, professori

Halonen Reino, yrittäjä

Hiilamo, Kirsi, johtava perheneuvoja

Jääskeläinen Jouko, VTT

Korhonen Johanna, toimittaja

Korolainen Katri, kärkihankekoordinaattori

Lehmuskallio Paula, sairaanhoitaja

Leppiniemi Jarmo, professori

Ojala Sami, johtaja

Toiviainen Marjaana, pastori, VTM

Weuro Jaakko, neuvotteleva virkamies