Tehtävät (KL 17b:1):

  1. tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa;
  2. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio;
  3. hyväksyä hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös;
  4. perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat, jollei 20 luvun 7 §:n 2 momentista muuta johdu;
  5. käsitellä hiippakuntavaltuuston jäsenten, tuomiokapitulin, kirkkoneuvostojen, yhteisten kirkkoneuvostojen ja seurakuntaneuvostojen sille tekemät aloitteet; sekä
  6. suorittaa muut kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille annetut tehtävät.

Hiippakuntavaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen tuomiokapitulin avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määrätään hiippakuntavaltuuston antamissa johtosäännöissä.

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuusto aloitti toimintansa toukokuussa 2004. Ensimmäinen kokous pidettiin tiistaina 18.5.2004. Hiippakuntavaltuuston vaalitulokset löytyvät kotisivujen hallinto-osuuden kohdasta vaalit.

Valtuuston kokouksista ilmoitetaan tuomiokapitulin hiippakuntatiedotteissa.

Jäsenet
Valtuuston jäseniksi valitaan 14 maallikkoa ja 7 pappia hiippakuntavaltuuston vaalissa. Valtuuston puheenjohtajana on maallikko. Hiippakuntavaltuustossa on läsnäolo- ja puheoikeus, piispalla, tuomiokapitulin jäsenillä sekä hiippakunnasta kirkkohallitukseen valitulla maallikko- ja pappisjäsenellä.

Valtuuston maallikkojäsenet valitsevat tuomiokapitulin maallikkojäsenen. Valtuuston puheenjohtajalla on tuomiokapitulissa läsnäolo- ja puheoikeus. Tuomiokapitulin jäsenillä sekä hiippakunnasta kirkkohallitukseen valitulla kirkkohallituksen jäsenellä on puolestaan hiippakuntavaltuustossa läsnäolo- ja puheoikeus.

Valtuuston käsittelyyn tulevat asiat valmistelee tuomiokapituli.

Hiippakuntavaltuuston kokousajankohdat ja -paikat tiedotetaan tuomiokapitulin kiertokirjeillä. Tiedot löytyvät myös edellisen kokouksen esityslistasta, pöytäkirjasta ja siitä tehdystä hiippakuntatiedotteesta. Hiippakuntatiedotteilla tiedotetaan myös hiippakuntavaltuuston päätöksistä.

Hiippakuntavaltuuston jäsenet.

Hiippakuntavaltuuston työjärjestys. Hyväksytty 18.5.2004.

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirjat ja esityslistat.

Lisätietoja hiippakuntavaltuustosta saa valtuuston sihteeriltä, notaari Heikki Hämäläiseltä.