Alistusasiat

Eräät seurakunnan päätökset alistetaan ylemmän viranomaisen vahvistettavaksi.

1. Alistaminen (KL 24:1)

 • toimitettava vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä, muuten päätös raukeaa
 • päätös alistetaan vahvistettavaksi tai ratkaistavaksi
 • alistusviranomainen tutkii päätöksen laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden ennen vahvistamista
 • päätöksen oltava lainvoimainen ennen vahvistamista
 • jos päätös on alistettu ratkaistavaksi, alistusviranomainen voi muutenkin muuttaa päätöstä (esim. KJ 2:3, KVJ 2:51)
 • alistettavan asian asiakirjat toimitetaan aina tuomiokapitulille, joka joko vahvistaa päätöksen tai antaa lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat kirkkohallitukselle vahvistusta varten

2. Valitus alistettavasta päätöksestä tehdään alistusviranomaiselle.

 • seurakuntaneuvoston tai kirkkoneuvoston päätöksestä  ei tehdä tätä ennen oikaisuvaatimusta (KL 24:3)

3. Alistettavasta päätöksestä saa valittaa laillisuusperusteen lisäksi tarkoituksenmukaisuusperusteella (KL 24:4)

4. Alistettavan päätöksen tekemistä ei voi siirtää alemmalle toimielimelle (KL 9:1; KL 10:3). Alistetun päätöksen vahvistamista ei siirtää tuomiokapitulissa viranhaltijalle (KJ 19:6)

5. Alistettavaa päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman (KL 25:1)

 

Alistettavat päätökset

Tuomiokapitulille

 • ohjesääntöjä koskevat päätökset:
 • kirkkoneuvoston (KL 10:3)
 • seurakuntaneuvoston (KL 11:9)
 • rippikoulun (KJ 3:3)
 • hautaustoimen (KL 17:7)
 • kappeliseurakunnan (KJ 12:1)
 • hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa koskeva päätös (KL 17:8)
 • kappeliseurakunnan perustamista ja lakkauttamista koskeva päätös (KJ 12:1)
 • kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista yli 10 vuodeksi koskeva päätös. (KL 14:4)
 • päätös seurakuntavaalien vaalipaikasta, mikäli kahdella seurakunnalla on yhteinen kirkko ja vaalilautakunnat eivät voi asiasta sopia (KVJ 2:51)
 • seurakunnan päätös päiväjumalanpalveluksen poikkeavasta alkamisajasta; yhteisen kirkkovaltuuston päätös jumalanpalvelusajoista, mikäli kahdella eri seurakunnalla on seurakuntayhtymässä sama kirkko (KJ 2:3)

Kirkkohallitukselle

 • uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista koskeva päätös (KL14:1)
 • päätös, joka koskee kirkon käyttämättä jättämistä sekä kirkollisen rakennuksen purkamista tai sellaista korjaamista, joka olennaisesti muuttaa sen ulko- tai sisäasua (KL 14:2,2); jos päätös koskee suojeltua kirkollista rakennusta, kirkkohallituksen päätös alistetaan opetusministeriön vahvistettavaksi
 • kirkonmaan luovuttamisesta koskeva päätös (KL 14:3)
 • seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista koskeva päätös (KL 14:4)
 • seurakuntayhtymän perussäännön hyväksyminen (KL 11:4); myös perussäännön muuttaminen eräissä tilanteissa, mikäli päätös ei ole yksimielinen (KL 11:5)
 • hautausmaan perustamista, laajentamista ja lakkauttamista koskeva päätös (KL 17:1)

Opetusministeriölle

 • kirkkohallituksen päätös, joka koskee suojellun kirkollisen rakennuksen purkamista tai sellaista korjaamista, joka olennaisesti muuttaa sen ulko- tai sisäasua (KL 14:5)
 • kirkkohallituksen päätös, jolla puretaan kirkollisten rakennusten suojelu (KL 14:5)