Yhteinen pappisvirka 30 vuotta

4.3.2018

Piispa Teemu Laajasalon tervehdys Naisten pappeuden 30-vuotisjuhlamessussa

Arvoisa juhlaväki, rakkaat kollegat,

 

olen tänään piispan vierailulla Askolan seurakunnassa ja en siksi voi olla viettämässä juhlapäivää kanssanne.

 

Tänään rukouksessa muistan kolmeatoista kollegaamme, jotka vihittiin Helsingissä maaliskuun alussa 1988 pappisvirkaan. Nykyisiä rovasteja, tuomiorovastia ja teologian tohtoria. Heitä, jotka ovat työtovereitamme ja ystäviämme täällä ja heitä, jotka ovat jo ylösnousemuksen päivän odotuksessa.

 

Hiippakuntamme kannalta nämä 13 naista ovat käännekohta, esimerkki ja lahja. Kirkko muuttui 30 vuotta sitten hyvään suuntaan. Yhteinen pappisvirka on kirkkomme kannalta suuri ilo.

 

Oman ikäni ja historiani näkökulmasta yhteinen virka tuntuu yhtäältä itsestään selvältä. Naisia toimi pappeina Itä-Helsingissä kun olin varhaisnuori ja yhteinen virka näkyi rippikouluajassa ja rippikoulun jälkeisessä vaiheessa. Ensimmäisten pappisvuosieni merkittävät kollegat ohjaajina, viranhoidon esikuvina ja tukijoina olivat naisia.

 

Toisaalta samalla pysähdyn muistamaan niitä hetkiä, joissa yhteinen virka ei ole näyttäytynytkään itsestään selvältä. Puhelua virastolle, jossa pyydetään miespappia, kahvipöytäkeskustelua, jossa naispuolinen kollega kertoo törkeästä käytöksestä ja hetkiä, jolloin seurakunnan selkeästi kokenein ja oppinein kollega on tullut ammatillisesti vähätellyksi sukupuolensa vuoksi.

 

Siksi tänään on hyvä muistaa, että yhteinen pappisvirka on paitsi suuri ilo myös suuri tehtävä. Tänään meidän tehtävämme on ratkaista, kuinka vähättely loppuu. Tänään meidän tehtävämme on ratkaista kuinka sukupuolietuliitteet vähitellen putoavat pappi-sanasta. Tänään meidän tehtävämme on ratkaista, kuinka naisten asema kirkon johtajina lisääntyy. Tänään meidän tehtävämme on ratkaista, kuinka me erilaiset ihmiset voimme samassa Kristuksen kirkossa tulla toimeen ja toimia yhdessä. Ja erityisesti – tänään meidän tehtävämme on ratkaista kuinka kaikki tämä toteutuu käytännössä eikä vain näissä juhlapuheissa.

 

Toivotan teille kaikille hyvää juhlavuotta ja rukoilen sitä eri tavoin viettävien pappien puolesta virren 252 kolmannen säkeistön sanoin:

 

Vaan koska, Herrani,
teen työtä kutsustasi,
niin vyötä omasi
voimalla taivaastasi.
Palvelijallesi
armosi lahjoita,
suo Pyhä Henkesi
ja taito toimia.

 

Teemu Laajasalo