Työryhmä kutsutaan laatimaan ohjeet seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön tunnistamiseen ja näissä tilanteissa toimimiseen

28.11.2017

Sosiaalisessa mediassa alkanut #metoo-kampanja on nostanut esiin erityisesti naisten ja tyttöjen häirinnän ja hyväksikäytön kokemukset. Väärinkäytösten laajuus on pysäyttänyt, herättänyt hämmennystä, pettymystä ja halua muutokseen. Kampanja on noussut yksittäisten ihmisten kokemuksista, mutta levitessään paljastanut laajamittaisen ongelman rakenteissa, kielessä ja kulttuurissa.
 
Ei ole syytä ajatella, että kirkko olisi näiden ongelmien ulkopuolella, pikemminkin on pohdittava, onko kirkossa sellaisia valtasuhteita tai tilanteita, joissa erityisesti voi ilmetä häirintää tai hyväksikäyttöä.
 
Piispan tehtävänä on kirkkojärjestyksen mukaan ”edistää hyvää työyhteyttä seurakunnissa” ja valvoa, että työntekijät ”käyttäytyvät elämässään kristillisesti”. Olen tänään antanut tehtäväksi perustaa työryhmän, joka laatii hiippakunnalle ohjeet seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön tunnistamiseen ja näissä tilanteissa toimimiseen. Työryhmään kutsutaan puheenjohtajana ja koollekutsujana toimivan hiippakunnan lakimiesasessorin lisäksi jäsenet Helsingin poliisista, Rikosuhripäivystyksestä sekä henkilöt seurakunnan luottamuselimestä ja työntekijöistä. Ryhmä voi tarvittaessa kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita ja kartoittaa toimivia työtapoja.
 
Työryhmä kutsutaan koolle joulukuussa ja ohjeistukset julkaistaan alkuvuoden aikana.
 
Mahdollisissa väärinkäytöksissä, konsultaatioissa tai kysymyksissä ennen ohjeistuksen antamista pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan lakimiesasessori Ritva Saarioon tai poliisiin.
 
Teemu Laajasalo
Helsingin hiippakunnan piispa