"Kristityn ilo on siinä, että saamme katsoa ihmiskasvoiseen Jeesukseen"

26.10.2017 klo 13:30

Arkkipiispa Kari Mäkinen vihkii Laajasalon virkaan juhlamessussa Helsingin tuomiokirkossa su 12.11. klo 10. Teemu Laajasalo vastaa, millaisia ajatuksia hänellä on hengellisyydestä ja tulevasta tehtävästään.

Minkälaista hengellisyyttä tämän päivän ihminen kaipaa?

 
"Meillä ihmisillä on usein samanaikaisesti halu ottaa Jumala haltuun ja toisaalta kuitenkin taju siitä, että niin ei voi tapahtua. Jumalan täytyy olla ajatuksiamme suurempi, jotta Hän voi auttaa silloin kun inhimilliset voimat eivät auta. Tätä ristiriitaa täytyy kestää, tuttuuden kaipuuta ja vierauden todellisuutta. 
 
Meidän tehtävä on ihmetellä ja hämmästellä ja antaa Jumalan määritellä meidät eikä meidän Jumalaa. Kristityn ilo on siinä, että ihmettelymme keskellä saamme katsoa ihmiskasvoiseen Jeesukseen ja luottaa siihen, että Jumala jotenkin aivan erityisellä tavalla ymmärtää meitä ja haluaa meille hyvää."
 
Niin kirkossa kuin yhteiskunnassa on jakolinjoja. Miten piispa voi vastata erilaisiin, vastakkaisiinkin tarpeisiin?
 
"Hyvä periaate olisi pyrkiä hyväntahtoisuuteen. Siihen, että haluaisi ensisijaisesti ymmärtää ja tulkita erimielisen ajatukset hyväntahtoisesti eikä pahantahtoisesti. Se on vaikea laji. 
 
Kirkon sisällä piispan tehtävä on puhua, toimia ja rukoilla ykseyden ja yhteyden puolesta. Se ei ole pelkästään hurskas toive tai strateginen valinta. Se on Jeesuksen jäähyväisrukouksen ohje."
 
Millainen mielestäsi on seurakuntayhtymien ja hiippakunnan rooli?
 
"Hiippakunnassamme on isoja seurakuntayhtymiä, pienempiä seurakuntayhtymiä ja pieniä itsenäisiä seurakuntia. Pidän moninaisuutta hyvänä hiippakunnan kannalta - on hyvä, että koon, kulttuurin, demografian ja hallintomallin suhteen meillä on erilaisia yhteisöjä. Voimme oppia toisiltamme paljon. Kaikissa näissä tehdään hienoa työtä, kaikissa näissä on luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia ja työntekijöitä, jotka haluavat kirkolle hyvää."
 
Miten näet monikielisen ja -kulttuurisen seurakuntaelämän?
 
"Kristuksen kirkko ylittää kielten ja kulttuurien rajat. Kahdessa edellisessä työpaikassani erilaisilla jumalanpalvelusyhteisöillä on ollut todella merkittävä ja rikastuttava rooli." 
 
Helsingin seurakuntayhtymässä on käynnissä toimintakulttuurin muutos. Millainen visio sinulla on toimintakulttuurin muutoksesta Helsingin hiippakunnan alueella?
 
"Piispan viranhoidon kannalta on tärkeää ensin kuunnella ihmisiä ja sitten vielä vähän lisää kuunnella. Sitten ehkä on jotain oikeutusta esittää muutosehdotuksia." vastaa Teemu Laajasalo.