Helsingin hiippakunnan vs. lakimiesasessori on tehnyt rikosilmoituksen seurakuntapastorista koskien käyttäytymistä rippikoululeirillä

22.8.2018

Helsingin hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan kirkkoherra on konsultoinut 9. elokuuta 2018 Helsingin hiippakunnan vs. lakimiesasessori Jussi Liljaa koskien palautetta, jota on annettu seurakuntapastorin toiminnasta rippikoululeirillä.  Perjantaina 10. elokuuta 2018 vs. lakimiesasessori Jussi Lilja on tehnyt seurakuntapastorista rikosilmoituksen Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle.

Seurakuntapastori ei ole tällä hetkellä työtehtävissä. Seurakunta vastaa pastorin työjärjestelyistä. Tuomiokapituli käsittelee asiaa poliisin jälkeen.

Helsingin hiippakunnassa suhtaudutaan vakavasti kaikkiin epäilyihin epäasiallisesta käytöksestä.  Kirkon työmarkkinalaitos on julkaissut toukokuussa 2018 suosituksen epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä.

Helsingin hiippakunnassa on maaliskuussa 2018 julkaistu toimintaohje seksuaalisen hyväksikäytön, ahdistelun ja häirinnän ennaltaehkäisyyn sekä näissä tilanteissa toimimiseen. Toimintaohje on laadittu yhdessä muun muassa Helsingin poliisin seksuaalirikosyksikön kanssa. Seurakuntien yhteyshenkilöitä on koulutettu asiasta huhtikuussa 2018. Kaikkia Helsingin hiippakunnan seurakuntien kirkkoherroja on kehotettu käymään toimintaohje henkilöstönsä kanssa läpi. Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että kaikki työntekijät ymmärtävät asiattoman käyttäytymisen ja häirinnän seuraukset.