Hiippakuntatiedote: Korkeimmalta hallinto-oikeudelta päätös Ruotsinpyhtään kirkkoherran irtisanomisasiassa

15.5.2018

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen 11.5.2018

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti toukokuussa 2014 irtisanoa Ruotsinpyhtään seurakunnan kirkkoherran virastaan. Päätös perustui viranhoidon puutteisiin ja johtamisen velvoitteiden rikkomiseen.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi tuomiokapitulin päätöksen syyskuussa 2015. Hallinto-oikeus totesi, että virkasuhteen irtisanomiselle ei ole ollut kirkkoherrasta johtuvaa asiallista ja painavaa syytä.

Tuomiokapituli valitti hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka 11.5.2018 antamallaan päätöksellä kumosi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle suullisen käsittelyn toimittamiseksi ja sen jälkeen uudelleen ratkaistavaksi.

Hallinto-oikeus ei ole vielä ilmoittanut, milloin suullinen käsittely toimitetaan.

 

Lisätietoja: Jussi Lilja, vs. lakimiesasessori Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, p. 040 728 4672, jussi.lilja(a)evl.fi