Piispa Teemu Laajasalon vastaus yritystoimintaa ja luottokortin käyttöä koskeviin kysymyksiin

10.1.2018

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen on tiistaina 9. tammikuuta toimittanut minulle kahdeksan sivun mittaisen muistion, joka sisältää neljäkymmentä kysymystä koskien yritystäni sekä toimintaani Kallion kirkkoherrana.

Muistiossa todetaan yritystoimintani sisältäneen Korhosen mielestä kyseenalaisia piirteitä ja tämän vuoksi hänen halunneen selvittää toimintaani kirkkoherrana. Korhonen pyytää minua vastaamaan hänen esittämiinsä kysymyksiin 16. tammikuuta 2018 mennessä.

 

Yritykseni kaikki tilikaudet ovat vuosi 2017 mukaan lukien tilintarkastettu ja todettu myöhästymisiä lukuun ottamatta olevan kunnossa. Tilintarkastuslausunnot on annettu ja ne ovat julkisia. Yritykseni aiemmassa toiminnassa ei ole selvittämättömiä kysymyksiä. 

 

Helsingin seurakuntayhtymässä on suoritettu syksyllä 2017 riippumattoman tahon toimesta sisäinen tarkastus, jossa johtoasemassa olevien työntekijöiden luottokorttitapahtumat on käyty läpi. Olen pyynnöstä antanut lisäselvityksen yhteen kysymykseen. Sisäinen tarkastus on todennut selvityksen riittäväksi.

 

Luottokorttia on käytetty vain virka-asioihin. Kysymysten pohjalta näen kuitenkin virheitä luottokorttini käytössä. Ensinnäkin olen ollut huolimaton kuittien säilyttämisen ja tarkkojen merkintöjen kanssa. Tarkat merkinnät olisivat tehneet monet Korhosen kysymykset turhiksi. Toiseksi olen tehnyt virhearvion kolmen virkamatkan majoitustason suhteen. Näistä epätarkkuuksista ja arviointivirheistä pyydän anteeksi ja niissä muutan tapani. Olen ilmoittanut Helsingin seurakuntayhtymälle, että haluan näiden virkamatkojen osalta maksaa halvimman majoitustason ja käytetyn majoitustason erotuksen henkilökohtaisesti.

 

Helsingin piispana haluan edistää rakentavaa ja tuloksekasta yhteistyötä hiippakuntavaltuuston puheenjohtajan Johanna Korhosen kanssa. Kutsun hänet keskustelemaan kasvotusten hänen esittämistään kysymyksistään erilliseen tapaamiseen.

 

Helsingissä 10. tammikuuta 2018