Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran virka

20.12.2017

Hakuaika virkaan päättyy maanantaina 15.1.2018 klo 15.00.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherran valitsee seurakuntaneuvosto. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla ylemmän pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.

Hakuaika virkaan päättyy maanantaina 15.1.2018 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 16.1.2018 ja 17.1.2018.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi. 

Tietoja seurakunnasta antaa kirkkoherra, tuomiorovasti Matti Poutiainen, p. 040 733 0245.

-Seurakunnan lausunto viran erityisistä tarpeista-

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta on keskustan seurakunta, jossa on yli 30.000 jäsentä ja jonka alueella asuu yli 50.000 asukasta. Lisäksi seurakunnan alueella käy työssä ja vierailee päivittäin kymmeniä tuhansia ihmisiä eri puolilta pääkaupunkiseutua. Merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat mm. valtion yksiköt, kaupunki, yliopisto, järjestöt, kokonaiskirkon ja hiippakunnan elimet sekä monet kuorot ja yhteisöt. Seurakunnassa on yli 60 palkattua työntekijää, joista pappeja on 12. Lisäksi seurakunnassa toimii yli 800 vapaaehtoista.

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa ja henkilöstöä sekä vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudesta yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa. Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran tehtäviin liittyvät myös tuomiorovastin tehtävät.

Kirkkoherralta edellytetään

  • syvää teologista ymmärrystä kirkkomme uskosta ja sen soveltamisesta tulevaisuuden haasteissa sekä kykyä edistää ekumeniaa ja uskontojen välistä dialogia
  • halua toimia avarakatseisen ja yhdenvertaisuutta edistävän seurakunnan kasvoina
  • kokemusta ja taitoa suuren seurakunnan johtamisesta muuttuvassa toimintaympäristössä
  • vahvaa henkilöstö- ja taloushallinnon osaamista
  • kykyä ja taitoa verkostoitua yhteiskunnan ja kirkon toimijoiden kanssa
  • kirkon hallinnon tuntemusta sekä kokonaiskirkollisella että paikallisella tasolla
  • innovatiivisuutta ja kykyä luoda edellytyksiä seurakuntalaisten aktiiviselle osallistumiselle toiminnan järjestämiseen
  • erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.