Tuomiokapituli antoi pastori Kai Sadinmaalle vakavan moitteen

13.9.2017

Tuomiokapituli on käsitellyt pastori Kai Sadinmaan toimittamia samaa sukupuolta olevien parien kirkollisia vihkimisiä 1.3.2017 ja 15.7.2017.

Tuomiokapituli on käsitellyt pastori Kai Sadinmaan toimittamia samaa sukupuolta olevien parien kirkollisia vihkimisiä 1.3.2017 ja 15.7.2017. Tuomiokapituli on katsonut, että Sadinmaa on toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Tuomiokapituli on antanut Sadinmaalle vakavan moitteen ja kehottanut Sadinmaata pysymään pappislupauksessaan.
 
- Pastori Sadinmaan saama moite kuvaa kirkkomme jakautumista tasa-arvoisen avioliittolain seuraamuksista, sanoo tuomiokapitulin istunnon puheenjohtaja, piispa Irja Askola. 
 
Päätöksestä äänestettiin (5-2) ja kaksi jäsentä jätti siitä eriävän mielipiteen. Eri mieltä olevat jäsenet katsoivat, että Sadinmaa on joutunut toimimaan oikeudellisesti epäselvässä ja kiistanalaisessa tilanteessa ja tehnyt asiassa ratkaisun, jossa hän on soveltanut voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä painottaen kirkon jäsenten yhdenvertaista kohtelua. Tämän vuoksi tuomiokapitulilla ei ollut edellytyksiä katsoa, että Sadinmaa olisi toiminut pappisviran asettamien velvollisuuksien vastaisesti kirkkolain 5 luvun 3 §:n tarkoittamalla tavalla.
 
- Omassa hiippakunnassamme enemmistö papeista toivoo mahdollisuutta vihkiä tai siunata samaa sukupuolta olevien avioliitto. Olen myös itse tehnyt työtä tämän muutoksen puolesta. Kirkkolaki ei kuitenkaan tällä hetkellä taivu tähän. Yhdessä sovittujen pelisääntöjen ohittaminen johti tähän päätökseen, sanoo piispa Askola. 
 
Kirkollinen vihkiminen kuuluu perustuslain uskonnonvapaussäädöksen ja perustuslain takaaman kirkon autonomian piiriin. Myöskään avioliittolain muutoksella ei puututtu kirkollista vihkimistä koskeviin säännöksiin, vaan avioliittolain 16 §:n mukaan edelleenkin kirkollisen vihkimisen ehdot ja muodot määrää se uskonnollinen yhdyskunta, jossa vihkiminen toimitetaan.
 
Pappi käyttää uskonnon ja omantunnon vapauttaan ryhtyessään uskontokunnan palvelukseen. Tämän jälkeen hän on sidottu uskontokunnan tunnustukseen ja järjestykseen eikä voi oman henkilökohtaisen vakaumuksensa perusteella niistä poiketa.
 
Lisätietoja lakimiesasessori Ritva Saario, 040 7284672