Korson seurakunnan kirkkoherran virka

24.8.2017

Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 15.9.2017 klo 15.00.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Korson seurakunnan kirkkoherran viran. Kirkkoherran valitsee seurakuntaneuvosto.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Virkaan vaaditaan lisäksi seurakuntatyön johtamisen tutkinto. Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Hakemuksen liitteenä tulee olla nimikirjaote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa sekä lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen.  Viran palkkaus määräytyy Kirvestes K-hinnoitteluryhmän K 30 mukaisesti.

Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 15.9.2017 klo 15.00. Viran hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 21.9.2017 ja 22.9.2017.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi. 

Tietoja seurakunnasta antaa kirkkoherra Pirkko Yrjölä, 050 369 3527, pirkko.yrjola@evl.fi

-Seurakunnan lausunto viran erityisistä tarpeista-

 • kyky toimia suurehkon seurakunnan pastoraalisena ja toiminnallisena johtajana pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa ja muuttuvassa tilanteessa
 • kyky osallistua Vantaan seurakuntayhtymän yhteiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön sen piirissä
 • toimia henkilöstön johtajana seurakunnan toimintaorganisaatiossa
 • kyky pitää seurakunnan talous tasapainossa
 • kyky verkostoitua alueen toimijoiden kanssa
 • kyky vahvistaa ja ideoida jalkautuvaa, uusia kontakteja hakevaa ja kutsuvaa työtä
 • kyky huomioida seurakunnan toiminnassa erityisesti heidät, jotka ovat suurimman avun tarpeessa
 • innostaa seurakuntalaisia rakentamaan seurakuntaelämää sekä vahvistaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa
 • kyky kehittää seurakunnan lähetys- ja kansainvälistä työtä
 • tuoda omaa persoonallista erityisosaamistaan seurakuntaan
 • hyvät vuorovaikutustaidot

 

Organisaation kuvaus
Korson seurakunta on itä-Vantaalla sijaitseva noin 18000 jäsenen seurakunta. Seurakunnalla on kolme toimipistettä ja se on kooltaan hallittava alue. Seurakunnan talous on tasapainossa. Työntekijöitä on 36.