Vantaankosken seurakunnan IV kappalainen

4.4.2017

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Vantaankosken seurakunnan IV kappalaisen viran.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Tehtävässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa. Hakuaika virkaan päättyy keskiviikkona 26.4.2017 klo 15:00.

Viran erityiset tarpeet on kuvattu seurakunnan lausunnossa viran erityisistä tarpeista. Virka täytetään 1.9.2017 alkaen.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Seurakunnan lausunto viran erityisistä tarpeista

Työtehtävät

Julistuksen vastuualueen vastaava työntekijä

Työalueina jumalanpalvelus- ja musiikkityö sekä aikuis- ja seniorityö

 

Jumalanpalvelus- ja musiikkitiimin vetäjä:

Päävastuualueena on Vantaankosken seurakunnan jumalanpalveluselämän suunnittelu ja koordinaatio. Tähän kuuluvat messut ja muut jumalanpalvelukset, hetkipalvelukset ja muu hartauselämä, kirkolliset toimitukset, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen yhdessä seurakunnan vapaaehtoistiimin kanssa. Musiikkityön suunnittelu, koordinaatio ja toteutus tehdään yhteistyössä kanttorien ja muiden musiikkitoimijoiden kanssa.

Tiimikokousten valmistelu, vetäminen ja toimeenpanon seuranta sekä seurakunnan ohjausryhmän toimintaan osallistuminen. Tiimiesimiehen hallinnolliset tehtävät.

Aikuis- ja seniorityön tiimin esimies,
- aikuis- ja seniorityössä on oma tiimivastaava, joka vastaa toiminnan kehittämisestä yhdessä aikuis- ja seniorityön tiimin kanssa.

Muut papin työt: messut, kirkolliset toimitukset, sielunhoitotyö yms.

Vaatimukset

Teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys.

Pastoraalitutkinto.

Jumalanpalveluselämän erityiskurssi, tai valmius sen suorittamiseen.

Hyvät vuorovaikutustaidot.

Seurakunnan toiminnan tuntemus

Tarpeelliset ATK-taidot, sekä ohjelmien tuntemus (esim. Prime, Kipa) eduksi
Esimieskokemus katsotaan eduksi

 

Aloitusajankohta

1.9.2017